Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.09.2023/Pykälä 191


 

Valtuuston päätösten täytäntöönpano

 

Kunnanhallitus 18.09.2023 § 191  

663/00.02.01/2022  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Kuntalain (410/2015) 39 §:n mukaan kunnanhallituksen on huolehdittava valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuustoon uudelleen käsiteltäväksi.

 

Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi, taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

 

Kunnanhallituksen tulee tehdä täytäntöönpanopäätös valtuuston kokouksesta 12.6.2023, jossa valtuusto on tehnyt seuraavat päätökset:

 

25 § Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

26 § Arviointikertomus vuodelta 2022

27 § Hyvinvointiraportti vuodelta 2022

28 § Henkilöstötilinpäätös vuodesta 2022

29 § Työllisyysalueen muodostamiseen liittyvä Lapinlahden kunnan kannanotto/

        Julkisten työvoimapalvelujen järjestäminen

30 § Pohjois-Savon Matkailu Oy perustaminen

31 § Toiminnallisten ja taloudellisten toteutuminen seuranta 1.1. - 30.4.2023

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 12.6.2023 tekemät päätökset §:t 25-31 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna todetut valtuuston päätökset täytäntöön.

 

Päätös Kunnanhallitus totesi että valtuuston 12.6.2023 tekemät päätökset §:t 25-31 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päätti panna todetut valtuuston päätökset täytäntöön.