Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.10.2023/Pykälä 222 

Lausunto ympäristöterveyspalveluiden talousarviosta vuodelle 2024

 

Kunnanhallitus 30.10.2023 § 222  

401/02.02.00/2023  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 4883 211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Ympäristöterveyslautakunnan ja ympäristöterveyspalvelujen taloutta hoitaa ja siitä vastaa Siilinjärven kunta. Yhteistoimintasopimuksen 10 §:n mukaisesti, sopimuskuntia kuultuaan, ympäristöterveyslautakunta tekee toiminta koskevan talousarvion ja taloussuunnitelman, jonka hyväksyy Siilinjärven valtuusto.

 

Talousarvio 2024 on eläinlääkintähuollon osalta laadittu tuotteistuksen mukaisesti (kustannuspaikka 5610). Terveysvalvonnan osalta kustannustenjako perustuu asukaslukuun sekä valvontakohteiden edellyttämään työpanokseen. Liitteessä esitetään vuoden 2024 alustavat kuntaosuudet kustannuspaikoittain.

 

Kustannusten nousu vuodelle 2024 johtuu pääosin kohonneista henkilöstökustannuksista (palkankorotukset) sekä yleisestä kustannustason noususta (mm. vuokrat, sähkö ym.). Myös ostopalveluina toteutettavien palveluiden kuten pieneläinpäivystyksen ja eläinsuojatoiminnan kustannukset ovat

nousussa. Osa kustannusten noususta saadaan katettua

suunnitteilla olevilla valvonta- ja klinikkamaksujen korotuksilla.

 

 Yksittäisten kuntien erot eläinlääkintähuollon kustannuksissa johtuvat suoritemäärien vuosittaisesta vaihtelusta. Sopimuskuntien toiveesta vaihtelua on tasattu arvioimalla tulevat suoritteet aiemman yhden vuoden sijaan kolmen edellisen vuoden toteutumien keskiarvoilla.

 

Talousarvioesityksen mukaan ympäristöterveyspalvelujen vuoden 2024  toimintamenot ovat 2 161 364 euroa. Vuoden 2023 talousarviossa toimintamenot olivat 2 055 949 euroa. Talousarvioesityksen mukaan Lapinlahden kunnan kuntaosuus kasvaa noin17 000 eurolla (4,8 %) ja on 362 841 euroa.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa, että Lapinlahden kunnalla ei ole huomautettavaa Siilinjärven kunnan ympäristöterveyslautakunnan talousarvioehdotukseen vuodelle 2024.

 

Päätös Kunnanhallitus totesi, että Lapinlahden kunnalla ei ole huomautettavaa Siilinjärven kunnan ympäristöterveyslautakunnan talousarvioehdotukseen vuodelle 2024.