Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.10.2023/Pykälä 224


 

Tuulivoiman jatkoaskeleet: osallistavat työpajat ja kuntalaiskysely

 

Kunnanhallitus 30.10.2023 § 224  

423/07.02.01.00/2023  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Henri Ruotsalainen, 040 4883 011, henri.ruotsalainen@lapinlahti.fi

 

Lapinlahden kunnan alueella on käynnissä kolme erillistä tuulivoimahanketta.

 

Lapinlahden kunnanhallitus on kokouksessaan 8.8.2022 § 137 hyväksynyt Eurowind Energy Oy:n (EWE) aloitteen tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimiseksi Lapinlahden Tielammen alueelle.

 

Osayleiskaavoitettava alue on osa laajempaa aluetta, joka maakuntakaavassa on potentiaalista aluetta tuulisuuden takia. Alue kokonaisuudessaan sijoittuu myös Iisalmen kaupungin puolelle. Alueelle on suunnitteilla muitakin tuulivoima hankkeita. EWEn hanke koostuisi noin enintään 17 tuulivoimalasta.

 

Kaavarajaus, voimaloiden sijoittelu ja kokonaismäärä tarkentuvat kaavaprosessin aikana huomioiden kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) selvitykset, lausunnot, mielipiteet ja sidosryhmäkeskustelut.

 

Myös ABO Wind Oy on jättänyt Lapinlahden kunnalle kaavoitusaloitteen, jonka kunnanhallitus on käsitellyt ja hyväksynyt kokouksessaan 12.9.2022 § 161. Kaavoitusaloitteen mukaan Lapinlahden kunta käynnistää tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavan laadinnan Lapinlahden Iso-Petäjämäen alueelle. Osayleiskaavaa esitetään laadittavaksi MRL 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena.

 

ABO Wind Oy suunnittelee rakentavansa Iso-Petäjämäen alueelle enintään 18 tuulivoimalaa. Kaavamenettelyssä määrä tarkentuu.

 

Tuulivoimaloita suunnitellaan rakennettavaksi useiden kiinteistöjen alueelle. ABO Wind Oy on solminut maa-alueen käyttöoikeus - ja vuokrasopimukset jo kaavoitusaloitetta tehdessä useiden suunnittelualueella olevien kiinteistöjen kanssa.

 

Kaavan sisältöä koskevat kysymykset ratkaistaan lopullisesti maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa osayleiskaavamenettelyssä, jossa yhteydessä myös lopullinen hankealue tarkentuu. Osayleiskaavan tulee mahdollistaa Lapinlahden Iso-Petäjämäen tuulivoimapuiston kehittämisen ja rakentamisen alueen ympäristön luontoarvot huomioon ottaen.

 

Lisäksi Tuulikolmio on jättänyt Lapinlahden kunnalle kaavoitusaloitteen jonka mukaan Lapinlahden kunta käynnistää tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavan laadinnan Savolan alueelle. Osayleiskaava esitetään laadittavaksi maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n ja 77a §:n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena.

 

Tuulikolmio suunnittelee rakentavansa Savolan alueelle noin viisi tuulivoimalaa. Kaavamenettelyssä määrä tarkentuu. Kunnanhallitus hyväksyi aloitteen 19.12.2022 § 226.

 

Osayleiskaavojen suunnittelun tavoitteena on toteuttaa tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen sekä lieventää rakentamisesta mahdollisesti aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Lisäksi osayleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet.

 

Kaavoitusaloitteen tekijä vastaa kaikista tuulivoimahankkeen kaavoituksen ja sitä varten tehtävien ympäristö- ja mahdollisesti muiden selvitysten kustannuksista.

 

Tuulivoiman rakentamisesta on käyty vilkasta kuntalaiskeskustelua. Tässä vaiheessa prosessia on mahdollista vaikuttaa hankkeiden yksityiskohtiin ja reunaehtoihin, joilla pyritään minimoimaan rakentamisesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Myös kuntalaisilta tullut palaute on huomioitava ja käytettävä ohjaamaan kaavoitusprosessia ennen päätöksentekoa.

 

Tästä syystä kaikista kolmesta hankkeesta on käytävä työpajamuotoinen keskustelu tuulivoimatoimijoiden ja valtuutettujen kanssa, joissa kuntalaisilta eri kanavien kautta sekä kuntaan, luottamushenkilöille että tuulivoimatoimijoille tullut palaute huomioidaan. Työpajojen kautta on mahdollista asettaa reunaehtoja, jotka on otettava huomioon suunnittelussa ja kaavoituksessa. Samanaikaisesti tai heti työpajojen jälkeen on mahdollista myös järjestää satunnaisotantaan perustuva mielipidemittaus, jossa selvitetään kuntalaisten suhtautumista Lapinlahdelle sijoittuvaan tuulivoimaan.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

järjestää kaikkien kolmen tuulivoimatoimijoiden kanssa erilliset työpajamuotoiset keskustelutilaisuudet, joissa huomioidaan kuntalaisilta tullut palaute ohjaamaan suunnittelua ja kaavoitusprosessia, ja

antaa evästykset mahdolliseen satunnaisotantaan perustuvaan mielipidemittauksen toteuttamiseen.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti

järjestää kaikkien kolmen tuulivoimatoimijoiden kanssa erilliset työpajamuotoiset keskustelutilaisuudet, joissa huomioidaan kuntalaisilta tullut palaute ohjaamaan suunnittelua ja kaavoitusprosessia, ja

antaa evästykset mahdolliseen satunnaisotantaan perustuvaan mielipidemittauksen toteuttamiseen.