Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.12.2023/Pykälä 252


 

Edustajan nimeäminen Itä-Suomen vesihuoltovalvojien yhteistyöryhmään

 

Kunnanhallitus 18.12.2023 § 252  

477/00.04.01/2023  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Henri Ruotsalainen, 040 488 3011, henri.ruotsalainen@lapinlahti.fi

 

Lain aluehallintovirastoista (896/2009) 4 § mukaisesti aluehallintovirastot hoitavat niille erikseen säädettyjä tehtäviä muun muassa ympäristöterveydenhuollossa. Aluehallintoviraston tehtävänä on lisäksi varautumisen yhteensovittaminen alueella ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen, valmiussuunnittelun yhteensovittaminen, kuntien valmiussuunnittelun tukeminen. Lisäksi AVI:n tehtävänä on tukea toimivaltaisia viranomaisia turvallisuuteen liittyvien tilanteiden viranomaisjohtamisen osalta, sekä tarvittaessa sovittaa toimintaa viranomaisten kesken.

 

Koronapandemian puhjettua keväästä 2020 lähtien Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskusten vesihuoltoviranomaiset ja Itä-Suomen kuntien ympäristöterveydenhuollon talousvesivalvontaviranomaiset ovat kokoontuneet vesihuollon tilannekuvan tiimoilta yhteen Itä-Suomen AVI:n kutsumana. Tämän jälkeen yhteistyöryhmä on kokoontunut tiiviisti käymään läpi alueen vesihuoltoon ja talousveteen liittyvien varautumis- ja yhteistyöasioiden tiimoilta.

 

Syksyllä 2023 ryhmä muutti nimensä Itä-Suomen vesihuoltovalvojiksi. Yhteistyöryhmässä on Etelä-Savon ELY-keskuksen vesihuoltoyksikön edustajat sekä Itä-Suomen kuntien talousveden valvontaviranomaiset (terveydensuojeluviranomaiset) kolmen edellä mainitun maakunnan alueelta.

 

Itä-Suomen aluehallintovirastolla ei ole vesihuoltolain mukaisia tehtäviä tai rooleja. Ryhmä päätti kuitenkin, että ryhmän kokoonkutsujana ja teknisenä puheenjohtajana jatkaa Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja.

 

Kokoukset järjestetään noin 4 kertaa Team-kokouksina.. Kokouksia voidaan tihentää tarpeen niin vaatiessa. Kokoukset ovat vuorovaikutteisia ja keskustelevia, jokainen edustaja voi esittää asioita tai teemoja, joita yhteistyöryhmässä olisi ajankohtaisesti hyvä käsitellä.

 

Yhteistyöryhmä päätti 7.11.2023 kokouksessa täydentää yhteistyöryhmää lisäämällä siihen ELY-keskusten puhdistamonvalvojat ja kutsumalla edustajat myös hyvinvointialueiden pelastuslaitoksilta. Lisäksi tarvittaessa kutsutaan edustajat kuntien ympäristönsuojelusta niiltä osin, kun kokouksessa on heitä koskevia asioita.

 

Itä-Suomen AVI pyytää organisaatioita nimeämään edustajan Itä-Suomen vesihuoltovalvojien yhteistoimintaryhmään 2.1.2024 mennessä. Yhteistyöryhmän seuraava kokous on 23.1.2024.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

nimetä edustajakseen Itä-Suomen vesihuoltovalvojien yhteistyöryhmään teknisen johtajan.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti

nimetä edustajakseen Itä-Suomen vesihuoltovalvojien yhteistyöryhmään teknisen johtajan.