Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.12.2023/Pykälä 247 

Hyvinvointialueen, kuntien ja maakunnan liiton välinen yhdyspintasopimus

 

Kunnanhallitus 18.12.2023 § 247  

452/00.04.00/2023  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Hyvinvointialueen, kuntien ja maakunnan liiton (sopimusosapuolet) yhteistyölle on tehty yhdyspintasopimus. Sopimusosapuolilla on yhteiset asukkaat ja tarve tehdä yhteistyötä asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja palvelujen toteuttamiseksi. Sopimuksessa osapuolet sitoutuvat yhdessä sovittujen käytäntöjen mukaisesti yhteisissä tavoitteissa ja tehtävissä ihmislähtöisten ja toimivien palvelujen järjestämiseksi sekä osaavien työntekijöiden saatavuuden varmistamiseksi. Sopimus on luonteeltaan yleinen tahdonilmaus, puitesopimus.

 

Sopimuksessa sovitaan taustasta, tarkoituksesta sekä todetaan yhteistyön lainsäädäntöpohja. Sopimuksessa on todettu yhteiset tavoitteet, jotka on muodostettu sovittamalla yhteen hyvinvointialueen, kuntien ja maakunnan liiton strategiat. Sopimuksessa on kuvattu yhteistyön pelisäännöt sekä viestinnän vastuut. Sopimuksessa on kuvattu johdon tason rakenteet, kuntafoorumi ja palvelukeskustelut. Kuntafoorumin sekä palvelukeskustelujen järjestäminen sekä yhdyspintarakenteet on kuvattu tarkemmin yhdyspintasuunnitelmassa. Suunnitelmassa on kuvattu palvelukeskustelujen aluejako, jossa Kuopiolla on oma palvelukeskustelu.

 

Yhdyspintasuunnitelma on tehty sopimusta täydentäväksi asiakirjaksi. Se ei ole sopimuksellisesti sitova. Se on tehty siksi, että sopimuksen tekemisessä mukana olleet kuntien, työllisyyspalvelujen sekä sosiaali-, terveys-, ja pelastustoimen viranhaltijat halusivat kuvata tämänhetkistä yhteistyön tilaa, yhteistyön rakenteita sekä toimenpiteitä yhteistyön käynnistämiseksi tai yhteistyön jatkumiseksi.

 

Yhdyspintapalveluista osa on muutosprosessissa (suurimpana TE204), joten yhteistyön rakenteet ovat muotoutumassa. Sopimusta ja suunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä kuntien, työllisyyspalvelujen sekä HVAn toimialojen (ikääntyneiden palvelut, työikäisten sosiaalipalvelut sekä perhe- keskuspalvelut) kanssa.

 

Viimeisimmäksi sopimusta on käsitelty kuntajohtajien kesken kuntafoorumissa 6.10.2023. Pohjois-Savon aluehallitus on lähettänyt sopimuksen ja suunnitelmat kunnan- ja kaupunginhallituksiin sekä maakunnan liittoon käsiteltäväksi. Prosessi päättyy siihen, että kaikki Pohjois-Savon kunnat ja maakunnan liitto ja Pohjois-Savon hyvinvointialue ovat hyväksyneet sopimuksen.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

hyväksyä liitteenä olevan yhdyspintasopimuksen Lapinlahden kunnan osalta.

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti

hyväksyä liitteenä olevan yhdyspintasopimuksen Lapinlahden kunnan osalta.