Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.12.2023/Pykälä 250 

Sopimus Kuopion seutuyhteistyön resursoinnista ja toteuttamisesta vuosina 2024-2025

 

Kunnanhallitus 18.12.2023 § 250  

491/00.04.01/2023  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Henri Ruotsalainen, 040 488 3011, henri.ruotsalainen@lapinlahti.fi

 

MAL-yhteyspäällikkö on valmistellut liitteenä olevan Kuopion seutuyhteistyön resurssointia ja toteuttamista koskevan sopimuksen. Sopimus lähetetään Kuopion seudun MAL-sopimuskuntien hallitusten hyväksyttäväksi.

 

Sopimuksen tarkoituksena on tukea Kuopion seudun kuntien pitkäjänteistä työskentelyä toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi ja vaikuttavuuden parantamiseksi yhteisesti hyväksyttyjen MAL-sopimuksen ja yhteistyön strategisten painotusten ja teemojen mukaisesti sekä seudun kuntien palveluyhteistyön kehittämiseksi.

 

Kuntajohtajat ovat sopineet yhteistä lisäresursointia koskevan sopimuksen valmistelusta kuntien päätettäväksi. Seutuyhteistyö edellyttää lisäresursseja erityisesti MAL-sopimuksen toimenpiteiden edistämiseen ja seuraamiseen sekä muun seutuyhteistyön edistämiseen. Seutuyhteistyötä koordinoidaan hallinnollisesti Kuopion kaupungin kautta (Elinvoima ja konsernipalvelut /strategia ja kehittäminen).

 

Kuopion seudun kuntajohtajien keskuudessa on sovittu, että seudun kunnat varautuvat talousarvion valmistelussa vuosina 2024-2025 MAL- ja seutuyhteistyön resursointiin 1 €/asukas/vuosi osuudella (vuosina 2022-2023 50 cnt/asukas/vuosi). Kunkin kunnan maksuosuus muodostuu talousarviovuoden (1.1.) virallisen väkiluvun pohjalta (katso liite).

 

Keskeisiä tuloksia ensimmäisellä MAL-sopimuskaudella (2021-2023) ovat mm.:

  • Kuopion kaupunkiseutusuunnitelman 2030 ja Kuopion seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 2040 laadinta ja vieminen päätöksentekoon. Valmisteltu niiden jatkohankkeina mm. ydinkaupunkiseudun kaupunkirakenne 2040 mallia, seudun yhteistä karttapalvelua, viherverkostoselvitystä sekä KUOMAliikennemallia.
  • Joukkoliikenteen, kustannustehokkaiden liikennehankkeiden, infra-avustuksilla ja kävelyn ja pyöräilyn korvamerkityllä rahoitustuella on saatu toteutettua tarpeellisia kehityshankkeita ja tuettu joukkoliikenteen toteuttamista.
  • Kuopion seudun joukkoliikenneohjelman toimenpiteillä on kasvatettu matkustajamääriä, parannettu sujuvuutta, palvelutasoa ja laatua sekä ympäristöystävällisyyttä.
  • On tuotettu seudullinen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma toimenpidesuosituksineen.
  • Tuettu seudun merkittävän kaupunkikehityskohteen Savilahden rakentumista.
  • Suurin osa viime vuosien asuinrakentamisesta on edelleen kohdistunut intensiiviselle joukkoliikennevyöhykkeelle = > ydinkaupunkiseudulla on toteutunut tavoite, jonka mukaan 80 % asumisen kerrosalasta on ohjattu keskuksiin, joukkoliikennevyöhykkeille tai vahvan joukkoliikennevyöhykkeenpalvelualueelle.
  • Seudun kuntien tavoitteena vuosina 2021-2023 on ollut 4200 asunnon tuotanto. Tämä asuntotuotantotavoite sekä kohtuuhintaisen asumisen tavoitteet (1/3 asuntotuotannosta) saavutettiin vuosina 2021-2023.
  • MAL-sopimuksen sisältöjen kautta on tuotu edunvalvontaan uusia aloitteita.
  • On aikaansaatu poliittinen tuki MAL-sopimuksen hyödyntämiselle (osa kuntastrategiaa).
  • MAL-sopimus on edistänyt verkottumista, yhdessä tekemistä ja antanut laajempaa seudullista näkemystä ja tilannekuvaa seudun kannalta oleellisista kehittämiskysymyksistä.

Seuraavan MAL-sopimuskauden (2024-2027) valmistelu on parhaillaan menossa. Kuopion seudun sopimussisällöt kohdentuvat seuraaviin pääteemoihin: Seudullisen suunnittelun ja tietopohjan kehittäminen, kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä, asuminen ja elinympäristön laatu sekä seudun elinvoimaisuus

 

Liitteenä sopimus Kuopion seutuyhteistyös resursoinnista ja toteutamisesta vuosina 2024-2025.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

hyväksyä Kuopion seutuyhteistyön resursointia koskevan sopimuksen ja sen kuntarahoitusosuuksia koskevat osuudet vuosille 2024 -2025.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti

hyväksyä Kuopion seutuyhteistyön resursointia koskevan sopimuksen ja sen kuntarahoitusosuuksia koskevat osuudet vuosille 2024 -2025.