Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.01.2024/Pykälä 19


 

Selvitystyön aloittaminen Paloisten ja Martikkalan koulun lakkauttamiseksi ja yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen

 

Kunnanhallitus 29.01.2024 § 19  

20/01.04.00/2024  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Henri Ruotsalainen, 040 488 3011, henri.ruotsalainen@lapinlahti.fi; hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi; sivistysjohtaja Sinikka Kervinen, 040 488 3221, sinikka.kervinen@lapinlahti.fi

 

Lapinlahden kunnanhallitus päätti 18.09.2023 § 192 aloittaa talouden tasapainotussuunnitelman laatimisen vuosille 2024-2026 ja perustaa työlle ohjausryhmän. Tasapainotussuunnitelma sisältää palveluverkko- ja organisaatioselvityksen, kiinteistöstrategian päivityksen, kunnan tytäryhtiörakenteen selvittämisen, tulopohjan laajentamisen ja verotulojen tarkistukset.

 

Tasapainotussuunnitelma päätettiin tehdä kaksiosaisena. Välittömät toimenpiteet, kuten maksujen ja taksojen tarkistukset, veroprosenttien tarkistukset ja ne käyttötalouden ja investointien karsinnat, jotka on mahdollista tehdä jo vuoden 2024 talousarviossa, ovat jo tehty. Lopullinen tasapainottamissuunnitelma sisältäen mm. palveluverkkoselvityksen oli tarkoitus valmistua elokuun 2024 loppuun mennessä ja käsitellä yhtenä kokonaisuutena, johon vuosien 2025-2026 talousarvioesitykset perustuisivat.

 

Ohjausryhmä kokouksessaan 15.01.2024 evästi kuitenkin nopeuttamaan talouden tasapainotustyötä niin, että selvitetään kahden alakoulun, Paloisen ja Martikkalan, kohdalta koulujen mahdollinen lakkautuminen muuta palveluverkkoselvityksestä nopeammin. Selvitystä nopeutetaan niin, että kahden lakkautuspäätös olisi mahdollista tehdä jo syksystä 2024 alkaen. Lukuvuonna 2023-24 Martikkalan koulussa on 41 oppilasta, joista lapinlahtelaisia on 30, ja Paloisten koulussa on 24 oppilasta.

 

Voimassa olevan koulutuslainsäädännön mukaan kunta on vastuussa koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Oppilasmäärien muutokset, kaavoituspolitiikka ja kunnan yleinen taloustilanne vaikuttavat kunnan kouluverkkoon, ja kunnassa voi tulla tilanne, jolloin oppilaspaikkoja on vähennettävä kouluja yhdistämällä tai lakkauttamalla. Kouluverkkoa koskevat päätökset, kuten koulun lakkauttaminen, ovat kunnan päätösvaltaan kuuluvia asioita ja Lapinlahdella päätöksen tekee valtuusto.

 

Keskeiset huomioon otettavat säännökset ovat hallintolain säännökset selvittämisvelvollisuudesta sekä vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta. Lisäksi kuntalain ja hallintolain esteellisyyssäännökset tulee huomioida. Ilmoituksen, tiedotteiden lähettämisten ja kuulemistilaisuuksien ajankohta on sovitettava siten, että osallisilla on vielä todellinen mahdollisuus vaikuttaa asiaan. Suositeltavaa on myös informoida asian käsittelystä eri vaiheissa. Mielipiteiden laatimiseen on syytä varata kohtuullinen aika. Lisäksi lakkauttamispäätöstä valmisteltaessa tulee ottaa huomioon perusopetuslain (628/1998) 6.1 §, jonka mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen.

 

Yhteistoimintaneuvottelujen käyminen henkilöstön kanssa on yksi osa prosessia, koska mahdollisilla koulujen lakkautuksella olisi henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa. Yhteistoimintaneuvottelut on aloitettava, kun työnantaja harkitsee toimenpiteitä, joilla on työntekijän asemaan vaikuttavaa muutosta. Paloisten koulussa on kaksi opettajaa, ohjaaja ja laitoshuoltaja. Martikkalan koulussa on kaksi opettajaa, ohjaaja ja laitoshuoltaja. Lisäksi Martikkalan koulussa on yksi määräaikainen tuntiopettaja 31.7.2024 saakka.

 

Yhteistoimintaneuvotteluissa käsitellään toistaiseksi voimassa olevassa  palvelussuhteessa olevien työn organisointia koskevia muutoksia, esimerkiksi työtehtävien, töiden tai työtilojen uudelleenjärjestelyjä. Paloisten ja Martikkalan mahdollinen lakkautus syksyllä 2024 ei johtaisi yhdenkään työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen, vaan neuvotteluissa neuvoteltaisiin henkilöstön siirtämisestä kunnan toisiin perusopetusyksiköihin opetushenkilöstön osalta ja muihin kunnan kiinteistöihin laitoshuoltajien osalta. Koska YT-menettely koskee kahden koulun henkilöstöä, ei menettely ole este rekrytoida palvelussuhteisiin tarvitavaa henkilöstöä menettelyn aikana muihin yksiköihin.

 

Alkuperäisen kunnanhallituksen päätöksen mukaisen tasapainotussuunnitelman laatimista jatketaan edelleen työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa ja se valmistuu elokuussa 2024.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

aloittaa selvitystyön Paloisten ja Martikkalan koulun lakkauttamiseksi, ja

käynnistää yhteistoimintaneuvottelut Paloisten ja Martikkalan koulun toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa olevan henkilöstön kanssa.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti

aloittaa selvitystyön Paloisten ja Martikkalan koulun lakkauttamiseksi, ja

käynnistää yhteistoimintaneuvottelut Paloisten ja Martikkalan koulun toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa olevan henkilöstön kanssa.