Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.09.2022/Pykälä 160 

Alapitkän länsiosan osayleiskaavan muutos ja laajennus

 

Kunnanhallitus 29.03.2021 § 77 

 

 

 

Valmistelija maanmittausinsinööri Päivi Silsten, 040 488 3705, paivi.silsten@lapinlahti.fi

Alapitkän länsiosan alueella on tullut tarpeelliseksi tarkastaa osaa voimassa olevasta Alapitkän yleiskaavasta, sekä laajentaa voimassa olevan yleiskaavan aluetta. Suunnittelualue sijaitsee vt5 läheisyydessä Alapitkän rautatieaseman länsipuolella.

Yleiskaavan muutos ja laajennus on todettu tarpeelliseksi elinkeinoelämään liittyvien tonttien monipuolisen tarjonnan turvaamiseksi. Tavoitteena on työpaikka- ja teollisuusalueiden laajentaminen Savonradan länsipuolelle. Kaavalla mahdollistetaan myös alueen vieressä Fingridin omistaman muuntoaseman hyödyntäminen suuria sähkömääriä tarvitsevaan elinkeinotoimintaan mm. datakeskuksille.

Samalla selvitetään rantarakentamisen määrän ja rakennuspaikkojen sijoittuminen kaavassa siten, että rantarakentaminen suorilla rakennusluvilla on mahdollista. Teollisuusrakentamisen osalta pyritään siihen, että yleiskaava voisi olla alkuvaiheessa rakennusluvan pohjana.

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että Lapinlahden kunta käynnistää Alapitkän länsiosan alueella yleiskaavan muuttamisen ja laajentamisen.  

Päätös Kunnanhallitus päätti, että Lapinlahden kunta käynnistää Alapitkän länsiosan alueella yleiskaavan muuttamisen ja laajentamisen.

 

 

TEKLA 31.03.2022 § 22 

 

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

 

Kunnanhallitus on käsitellyt kaavamuutosta 29.3.2021 pitämässään kokouksessa. Kunnanhallitus on päättänyt käynnistää Alapitkän länsiosan osanyleiskaavan muutoksen  ja laajennuksen. Kaavaprosessin aloittamispäätöksen jälkeen kaavamuutoksen prosessointi siirtyy tekniselle lautakunnalle.

 

Alapitkän länsiosan osanyleiskaavan muutoksesta  ja laajennuksesta on valmistunut 7.3.2022 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 7.3.2022 päivätty kaavaluonnos ja 7.3.2022 päivätty kaavaselostus.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy Alapitkän länsiosan osanyleiskaavan muutoksesta  ja laajennuksesta  7.3.2022 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä 7.3.2022 päivätyn kaavaluonnoksen ja 7.3.2022 päivätyn kaavaselostuksen liitteiden mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen sekä kaavaselostuksen yleisesti nähtäville ajalle 4.4.-25.4.2022 ja pyytää siitä lausunnot seuraavilta:Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon Liitto
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lapinlahden ympäristölautakunta
Savon Voima Verkko Oy
Väylävirasto

 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi Alapitkän länsiosan osanyleiskaavan muutoksesta  ja laajennuksesta 7.3.2022 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä 7.3.2022 päivätyn kaavaluonnoksen ja 7.3.2022 päivätyn kaavaselostuksen liitteiden mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päätti asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen sekä kaavaselostuksen yleisesti nähtäville ajalle 4.4.-25.4.2022 ja pyytää siitä lausunnot seuraavilta:

Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon Liitto
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lapinlahden ympäristölautakunta
Savon Voima Verkko Oy
Väylävirasto

 

 

TEKLA 24.05.2022 § 36 

 

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

 

Lapinlahden kunnassa Alapitkän länsiosan alueen osayleiskaavan 7.3.2022 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 7.3 2022 päivätty kaavaluonnos sekä kaavaselostus  on ollut yleisesti nähtävillä ajalla 4.4.- 25.4.2022 ja siitä on pyydetty lausunnot seuraavilta:

 

Pohjois-Savon ELY-keskus

Pohjois-Savon Liitto

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

Lapinlahden ympäristölautakunta

Savon Voima Verkko Oy

Väylävirasto

Suomen Metsäkeskus

MTK

 

Kaavaluonnoksesta ja kaavaselostuksesta on jätetty kuusi lausuntoa. Näihin annetut vastineet ovat liitteenä.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy Alapitkän länsiosan alueen osayleiskaavasta 7.3.2022 päivätystä kaavaluonnoksesta ja kaavaselostuksesta annettujen lausuntojen (yhteensä 6 kpl) vastineet liitteen mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päättää asettaa 12.5.2022 päivätyn kaavaehdotuksen, merkinnät ja määräykset, 12.5.2022 päivätyn kaavaselostuksen sekä 12.5.2022 päivätyn osallistus- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville ajalle 30.5. - 8.7.2022 ja pyytää siitä lausunnot seuraavilta:

Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon Liitto
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lapinlahden ympäristölautakunta
Savon Voima Verkko Oy
Väylävirasto
Suomen Metsäkeskus
MTK

 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi Alapitkän länsiosan alueen osayleiskaavasta 7.3.2022 päivätystä kaavaluonnoksesta ja kaavaselostuksesta annettujen lausuntojen (yhteensä 6 kpl) vastineet liitteen mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päätti asettaa 12.5.2022 päivätyn kaavaehdotuksen, merkinnät ja määräykset, 12.5.2022 päivätyn kaavaselostuksen sekä 12.5.2022 päivätyn osallistus- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville ajalle 30.5. - 8.7.2022 ja pyytää siitä lausunnot seuraavilta:

Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon Liitto
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lapinlahden ympäristölautakunta
Savon Voima Verkko Oy
Väylävirasto
Suomen Metsäkeskus
MTK

 

 

TEKLA 25.08.2022 § 49 

 

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

 

 

Lapinlahden kunnassa Alapitkän länsiosan alueen osayleiskaavan muutoksen kaavaehdotus, merkinnät ja määräykset sekä kaavaselostus, että osallistumis- ja arviointisuunnitelman on ollut yleisesti nähtävillä ajalla 30.5.2022 - 8.7.2022 ja siitä on pyydetty lausunnot seuraavilta:

 

Pohjois-Savon ELY-keskus

Pohjois-Savon Liitto

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

Lapinlahden ympäristölautakunta

Savon Voima Verkko Oy

Väylävirasto

Suomen Metsäkeskus

MTK

 

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot ympäristölautakunnalta, Pohjois-Savon liitolta, Savon-Voima verkko Oy:ltä, Kuopion kulttuurihistorialliselta museolta ja Pohjois-Savon ELY-keskukselta. Ainoastaan Pohjois-Savon ELY-keskuksella oli lausuttavaa kaavaehdotuksesta. Yhteenveto lausunnoista ja vastine on kaavaselostuksen liitteenä.

 

Lausuntojen perusteella yhtä rakennuspaikkaa on laajennettu uusien kiinteistörajojen mukaisesti. Mitoitustaulukkoa on muutettu ja korjattu sekä kaavaselostusta on täydennetty.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy Alapitkän länsiosan alueen osayleiskaavan muutoksesta 12.5.2022 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä 9.8.2022 päivätyn kaavaehdotuksen ja kaavaselostuksen ja niistä annettujen lausuntojen vastineet, sekä esittää kaavaehdotusta kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi Alapitkän länsiosan alueen osayleiskaavan muutoksesta 12.5.2022 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä 9.8.2022 päivätyn kaavaehdotuksen ja kaavaselostuksen ja niistä annettujen lausuntojen vastineet, sekä esittää kaavaehdotusta kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

 

Kunnanhallitus 12.09.2022 § 160  

195/10.02.02/2021  

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Alapitkän länsiosan alueen osayleiskaavan muutoksesta 12.5.2022 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä 9.8.2022 päivätyn kaavaehdotuksen ja kaavaselostuksen ja niistä annettujen lausuntojen vastineet, sekä esittää kaavaehdotusta edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi Alapitkän länsiosan alueen osayleiskaavan muutoksesta 12.5.2022 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä 9.8.2022 päivätyn kaavaehdotuksen ja kaavaselostuksen ja niistä annettujen lausuntojen vastineet, sekä päätti esittää kaavaehdotusta edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.