Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 25


 

Valtuustoaloitteet vuonna 2022

 

Kunnanhallitus 30.01.2023 § 25  

29/00.02.00/2023  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 4882 211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

 

Seuraavat vuoden 2021valtuustoaloitteet käsiteltiin loppuun vuoden 2022 puolella

  1.  

Vihreiden valtuustoaloite 13.12.2021 "Seurantaryhmän perustamisesta ilmastosuunnitelman toimeenpanon tukemiseksi" on käsitelty kunnanhallituksessa 10.01.2022. Asianro 860/2021.

 

Kunnanjohtaja nimittää seurantaryhmän 3.2.2022.

  1.  

Perussuomalaisten valtuustoaloite 13.12.2021 "Lapsivaikutusten arvioinnin tekemisen käyttöönotosta kunnallisessa päätöksenteossa" on käsitelty kunnanhallituksessa 10.01.2022. Asianro 861/2021.

 

Lapsivaikutusten arvionti otetaan käyttöön vuoden 2023 aikana.

 

1.

 

Kristillisdemokraattien valtuustoaloite 7.2.2022 "Lapinlahden torin kehittäminen" on käsitelty kunnanhallituksessa 28.3.2022. Asianro 174/2022.

 

Kunnanjohtaja nimitti 6.6.2022 työryhmän valmistelemaan asiaa.

2.

Kristillisdemokraattien valtuustoaloite 7.2.2022 "Avantouintipaikka Väärninsaareen" on käsitelty kunnanhallituksessa 28.3.2022. Asianro 175/2022.

 

KHh 24.10.2022 § 197: Aloitteen mukaiseen hankkeeseen ei ryhdytä.

3.

Vihreiden valtuustoaloite 11.4.2022 "Lapinlahden kunnalle ensimmäinen digistrategia" on käsitelty kunnanhallituksessa 9.5.2022 § 91. Asianro 249/2022

 

Valmistellaan osana kunnan strategiaa, asia on kesken tehdään vuoden 2023 aikana.

4.

Kristillisdemokraattien valtuustoaloite 11.4.2022 "Kunto/luontopolku Peltoniemestä Väärniin" on käsitelty kunnanhallituksessa 9.5.2022. Asianro 250/2022.

KH 12.9.2022 § 166: Kunta aloittaa neuvottelut sopimuksista maanomistajien kanssa polun rakentamisesta ja hankkeen toteuttamiseen tulee löytää ulkopuolinen toteuttaja, jolla on mahdollisuus saada toteuttamiseen ulkopuolista rahoitusta.

5.

Kokoomuksen valtuustoaloite 13.6.2022 "Teatteri valokaluston uusimisesta/korjaamisesta" on käsitelty kunnanhallituksessa 12.9.2022 § 167. Asianro 390/2022.

Hanke toteutettu.

6.

Kristillisdemokraattien valtuustoaloite 13.6.2022 "Digitaalisten oppimisympäristöjen varmistaminen kaikille luokka-asteille" on käsitelty kunnanhallituksessa 8.8.2022. Asianro 392/2022.

 

KH 28.11.2022 § 220: Sivistysosaston vuoden 2023 talousarvioesitykseen ei voida sisällyttää valtuustoaloitteen mukaista digitaalisten oppimisympäristöjen varmistamista kaikille luokka-asteille.

 

Sivistysosastolla laaditaan vuonna 2023 Opetushallituksen uusien ohjeiden mukainen Digitaitokalenteri. Tässä yhteydessä tarkastellaan koulukohtaisia laitemääriä suhteutettuna suurimman luokkakoon mukaisesti.

 

Pyrkimyksenä on aikaansaada koulujen tasa-arvoinen kohtelu mm. laitemäärien suhteen. Samalla tulee selvittää myös mahdollisuus palkata kunnan opetuspalveluihin ja varhaiskasvatukseen TVT-mentori.

7.

Kristillisdemokraattien valtuustoaloite 10.10.2022 "Paikallistason varautumisesta ja energian hankinnasta" on käsitelty

kunnanhallituksessa 19.12.2022. Asianro 553/2022.

 

) Lapinlahden kunta on riippuvainen ulkopuolisista energiatoimijoista. Kaukolämpöä toimittaa yksi taho, joka on määräävässä markkina-asemassa (hinnoittelu on säännelty). Sähköenergian voimassa oleva sopimus lakkaa vuoden vaihteessa. Lapinlahden kunta on lähtenyt suojaamaan tulevia sähkönhankintoja vuoden 2021 lopussa. Kunta on käyttänyt näissä suojauksissa ulkopuolista sähköenergia-alan ammattilaista.  Kesällä 2022 Lapinlahden kunta kilpailutti sähköenergian fyysisen toimittajan, mutta ei saanut maailmanpoliittisesta ja sähkömarkkinoiden tilanteesta johtuen yhtään tarjousta. Tästä syystä hankinnassa on siirrytty suorahankintaan, jolla on turvattu sähköntoimitus 1.1.2023 alkaen. Fyysisen sähköntoimittajan osuus kokonaishinnassa on marginaalinen. Hintojen muodostumisen suhteen työ on aloitettu jo aiemmin ja käytetty alan ammattilaisia varmistaaksemme tilanteeseen nähden edullisen hinnan.

 

 2) Kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa on tällä hetkellä päivitettävänä ja se tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn tammikuussa 2023.  Valmiussuunnitelman yleinen osa on julkinen dokumentti ja se on siten hyvin yleisluontoinen. Se ei sisällä esimerkiksi luetteloita varavoimakoneista ja niiden sijainneista tai henkilöiden nimiä tms. Yksityiskohtaisemmat toimialakohtaiset suunnitelmat eivät ole julkisia. Nämä suunnitelmat ovat olemassa ja niitä päivitetään tarpeen mukaan. Valmiussuunnittelu ja varautuminen häiriötilanteisiin on osa kunnan perustoimintaa.  Valmiutta harjoitellaan säännöllisesti. Kuluvana vuonna kunta osallistui mm TAISTO 2022 harjoitukseen. Kunnan valmiussuunnitelmasta vastaava henkilö on osallistunut esimerkiksi kunnan valmiussuunnittelun kursseille, joita pelastusopisto järjestää. 

 

3) Kuntalaisille tiedotetaan varautumisesta kunnan www-sivuilla mm.  https://72tuntia.fi/kotivara/ -sivuston kautta.

 

 

 Vuonna 2022 tulleet aloitteet, joiden käsittely tehdään vuonna 2023.

 

1.

Sosiaalidemokraattien valtuustoaloite 12.12.2022 "Tuulivoimahankkeen peruuttamiseksi". Asianro 649/2022.

2.

Perussuomalaisten valtuustoaloite 12.12.2022 "Lapinlahden kunta aloitteellinen sähkönsiirtohintojen alentamiseksi Savon Voima Oy:n alueella". Asianro 14/2023.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee asian tiedoksi.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se merkitsee asian tiedoksi.