Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.08.2023/Pykälä 169 

Kuntalaisaloite kuntalaisten käyttöön viljelypalstat

 

Kunnanhallitus 08.05.2023 § 122 

 

 

 

Valmistelija vs. kunnanjohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Sami Tikkanen ja kolme muuta kuntalaista on tehnyt 27.2.2023 kuntalaisaloitteen viljelypalstoista kuntalaisten käyttöön.

 

Aloitteessa todetaan, että kunnalla on omistuksessaan paljon joutomaata, joka ei ole tällä hetkellä missään käytössä. Useimmilla kerrostalo- ja rivitaloasujilla ei ole mahdollisuutta viljellä mitään omalla pihalla. Ruoan hinta on noussut viime aikoina rajusti, keskimäärin jopa yli kolmanneksella.

 

Aloitteen allekirjoittaneet ehdottavat, että Lapinlahdelle perustetaan asukkaiden käyttöön tarkoitettuja viljelypalstoja, joilla kuntalaiset voivat harjoittaa pienimuotoista maanviljelyä ja tuottaa osan ruoastaan itse. Yksittäisen palstan pinta-ala voisi olla esimerkiksi yksi aari.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja antaa asian teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

 

Päätös Kunnanhallitus merkitsi aloitteen tiedoksi ja antoi asian teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

 

 

Tekninen lautakunta 05.07.2023 § 47 

 

 

 

Valmistelija tekninen johtaja Rami Linna, 040 4883701, rami.linna@lapinlahti.fi ja puistomestari Arto Ruuskanen, 040 4883761, arto.ruuskanen@lapinlahti.fi

 

 

Teknisellä osastolla on selvitetty kuntalaisaloitteen pohjalta viljelypalstan mahdollista sijaintia, perustamiskustannuksia ja ylläpitoasioita. Tarkastelua on tehty niin Lapinlahden kuin Varpaisjärven taajamien osalta.

 

Esityksessä mainitaan joutomaat, joista kaikki ei ole viljelykelpoisia tai vaatisivat merkittävät toimenpiteet viljelykelpiseksi saattamisessa. Aloitteesta ei käy ilmi näkemystä mahdollisesta käyttäjien kokonaismäärästä ja siten alueen kokonaispinta-ala tarpeesta. Teknisellä osastolla on tutkittu mahdollisia noin 5000-6000 m2 alueita. Yksittäiselle palstalle kooksi on esimerkiksi mainittu yksi aari. Käytävien ja muiden kaikkia palvelevien alueiden myötä tilaa olisi ehkä 40-50 palstalle. Myöskään sijainnin suhteen ollut esityksiä, mutta oletuksena on välitön läheisyys taajamaan nähden.

 

Esiin tulleille selkeille paikoille (liitteenä) perustamiskustannukset on arvioitu noin 2000-3000 euron luokkaan. Kyseisistä paikoista Lapinlahden kohde sijaitsee asemakaava-alueen rajalla, yleiskaavassa työpaikka-alueella ja Varpasijärvellä asemakaava-alueella, teollisuusalueella. Pienempiä alueita voitaneen uuden tilatarve arvion pohjalta osoittaa muualtakin. Tilatarpeen tarkempaan määrittelyyn voitaisiin suorittaa nettisivujen kautta webrobol-kysely. Mahdollinen veden tarve ja toteutus tulisi myös arvioida vielä erikseen. Kustannusvaikutus lisättävä perustamiskustannuksiin.

 

Alueen palstojen jako ja koordinointi, alueen yleisen siisteyden ylläpito ja valvonta vaativat vuosittaista resurssointia ja teknisen osaston resurssit eivät nykyisellään riitä tähän. Näemme, että toiminnan käytännön pyörittämiseen tulisi olla yhteistyökumppani yhdistys tai vastaava taho, jonka kanssa voitaisiin solmia sopimus alueen käytöstä, valvonnasta yms.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kuntalaisaloite pyritään toteuttamaan vuonna 2024, jos valvontaan ja koordinointia hoitamaan löydetään yhteistyökumppani.

 

Päätös Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että kuntalaisaloite pyritään toteuttamaan vuonna 2024, jos valvontaan ja koordinointia hoitamaan löydetään yhteistyökumppani.

 

 

Kunnanhallitus 07.08.2023 § 169  

194/10.03.01.00/2023  

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää valtuustolle, että se merkitsee vastauksen kuntalaisaloitteeseen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen ja päätti esittää valtuustolle, että se merkitsee vastauksen kuntalaisaloitteeseen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.