Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 09.10.2023/Pykälä 208


 

Kuntalaisaloite 5-tien nopeusrajoituksen jatkamisesta 80km/h Alapitkällä

 

Kunnanhallitus 07.08.2023 § 172 

 

 

 

Valmistelija vt. kunnanjohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Heljä Koponen on 10.7.2023 tehnyt kuntalaisaloitteen 80 km/h nopeusrajoituksen jatkamisesta Alapitkällä Asevelikylän risteykseen saakka.

 

Kuntalaisaloitteessa todetaan, että 5-tiellä, heti Alapitkän taajaman jälkeen pohjoiseen mentäessä, vaihtuu nopeusrajoitus 80 km/tunnissa 100:aan. Nopeusrajoituksen vaihtumisen jälkeen tulee pieni suora, joka houkuttelee

ohittamaan. Kuitenkin samassa kohdassa on risteys Asevelikylälle. Kyseisessä kohdassa tulee usein läheltä piti -tilanteita kun Asevelikylälle kääntyvä auto ohitetaan. Samoin Asevelikylältä 5-tielle tultaessa on väistettävä ohittavia autoja.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja antaa teknisen lautakunnan tehtäväksi liikenneturvallisuuden arvioinnin ko. alueella ja mahdollisen nopeusrajoitussuosituksen tekemisen Pohjois-Savon ELY-keskukselle.

 

Päätös Kunnanhallitus merkitsi aloitteen tiedoksi ja antoi teknisen lautakunnan tehtäväksi liikenneturvallisuuden arvioinnin ko. alueella ja mahdollisen nopeusrajoitussuosituksen tekemisen Pohjois-Savon ELY-keskukselle.

 

 

Tekninen lautakunta 31.08.2023 § 61 

 

 

 

Valmistelija tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

 

Tekniselle lautakunnalle on annettu tehtäväksi arvioida Alapitkän pohjoispuolella olevan Asevelikylään vievän Oravilahdentien ja 5-tien risteysalueen  liikenneturvallisuutta ja sen pohjalta mahdollisen nopeusrajoitussuosituksen esittämistä Pohjois-Savon ELY-keskukselle. Kyseinen alue on valtion tieverkolla ja liikenturvallisuuden arviointi viimekädessä kuuluu ELYlle.

 

Risteysalueella on 100 km/h kesänopeusrajoitus pudoten 80 km/h talvirajoitusten tullessa voimaan. Kesäaikana risteysalueella ohittamisen kielto näkyy ajoratamaalauksin ja muutenkin risteysalueella on ohittaminen kiellettyä. Oikein ryhmittyen vasemmalle kääntyvä mahdollistaa takaatulevan ohituksen oikean kautta levennetyllä kaistalla, eli ajoissa ilmaistu aie kääntyä vähentää vaaratilanteita.

 

Yleinen pyrkimys lienee 5-tielläkin päinvastoin nopeuttaa ja sujuvoittaa liikenteen kulkua ja tehdä parantavia toimenpiteitä niiden edistämiseksi. Nopeusrajoituksen alentamisen vaihtoehtona kyseisessä kohdassa voisi olla ohituskiellon asettaminen risteyksen vaikutusalueelle. Tällöin vauhdin määräisi kulloinenkin liikenteen nopeus ajoneuvoista riippuen. Pitkät ohitukieltoalueet aiheuttavat tosin omat ongelmansa, jos ne eivät ole esimerkiksi näkymillä perusteltavissa. Ohituskieltoaluetta on etelän puolella edellisessä risteyksessä ja siitä etelän suuntaan.

 

Näkemäalue risteysalueella pohjoisesta päin tullessa ei vastanne ohjetta yleisten teiden näkemäalueista. Puutteen korjaaminen parantaisi turvallisuustilannetta tietä ylittävien bussipysäkille suuntaavien osalta.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää toimittaa aloitteen Pohjois-Savon ELY keskukselle arvioitavaksi edellämainnituilla pohdinnoilla lisättynä.

 

Päätös Tekninen lautakunta päätti toimittaa aloitteen Pohjois-Savon ELY keskukselle arvioitavaksi edellämainnituilla pohdinnoilla lisättynä.

 

 

Kunnanhallitus 09.10.2023 § 208  

303/10.03.01.00/2023  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

ELY-keskusten liikenneympäristön asiakaspalvelu on antanut 12.9.2023 vastauksen aloitteeseen seuraavasti:

Valtatiellä 5 on sulkuviivat molemmin puolin Asevelikylän liittymää, jolloin ohittaminen ei ole sallittua. Tieosuus on myös valaistu ja tien geometria on suora ja tasainen. Näkemät Asevelikylän liittymästä vt5:lle ovat hyvät, myös liikenteen määrä Asevelikylän tiellä on vähäinen (KVL 53 ajon. / vrk.). Liikenneympäristö ei tue nopeusrajoituksen alentamista.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee ELY-keskuksen vastauksen tiedoksi ja esittää valtuustolle, että se merkitsee vastauksen kuntalaisaloitteeseen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Kunnanhallitus merkitsi ELY-keskuksen vastauksen tiedoksi ja esittää valtuustolle, että se merkitsee vastauksen kuntalaisaloitteeseen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.