Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 09.10.2023/Pykälä 207 

Lausunto Pohjois-Savon liiton talousarvio ja toimintasuunnitelma 2024 sekä taloussuunnitelma 2024-2026

 

Kunnanhallitus 09.10.2023 § 207  

387/02.02.00/2023  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 4883 211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Pohjois-Savon liiton maakuntahallitus pyytää lausuntoa vuoden 2024 talousarviosta sekä toimintasuunnitelmasta vuosille 2024-2026.

 

Liiton talousarvio on laadittu varovaisuuden periaatteen mukaisesti niin, että v. 2024 osalta liiton varsinaisen toiminnan menot on arvioitu pääosin normaalin toiminnan mukaisesti täysimääräisinä.

 

Olennaisin toimintamenojen muutos tapahtuu henkilöstömenojen kasvussa,

johtuen pääosin kunta-alan palkkasopimusratkaisusta vuosille 2023 ja 2024.

Henkilöstömenoissa on lisäksi huomioitu määräaikainen lisäresursointi

aluekehityksen päävastuualueelle hankevalmisteluun. Projektien

määrärahavaraus on arvioitu vuoden 2023 tasolla.

 

Rakennerahastokaudella 2021-2027 EU:lta saatu rahoitus ei kata

täysimääräisesti toiminnasta aiheutuvia kuluja, vaan omistajakunnilta

perittävillä maksuosuuksilla katettavaksi on arvioitu jäävän talousarviovuonna

noin 171.000 €. Taloussuunnitelmavuosilla rahoitus pienenee edelleen v. 2024

tasosta. Rakennerahastotehtävät ovat liiton lakisääteisiä tehtäviä.

 

Varsinaisen toiminnan jäsenkuntien maksuosuuksien määräksi

ehdotetaan perittäväksi sama määrä kuin v. 2023, yhteensä 2.426.879 €.

Pohjois-Savon kehittämisrahaston jäsenkuntien maksuosuuksien määräksi

ehdotetaan perittäväksi sama määrä kuin v. 2023, yhteensä 264.807 €.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa, ettei Lapinlahden kunnalla ole huomautettavaa Pohjois-Savon liiton talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelmaan vuosille 2025-2026.

 

Päätös Kunnanhallitus totesi, ettei Lapinlahden kunnalla ole huomautettavaa Pohjois-Savon liiton talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelmaan vuosille 2025-2026.

Pöytäkirjamerkintä: Ossi Martikainen poistuu kokouksesta esteellisenä (palvelusuhdejäävi) asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.