Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 09.10.2023/Pykälä 206


 

Ylä-Savon seudullisen ilmasto-ohjelman seurantaryhmään jäsenen nimeäminen

 

Kunnanhallitus 09.10.2023 § 206  

199/11.03.00/2021  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Ylä-Savon seudullinen ilmasto-ohjelma vuoteen 2035 on hyväksytty Ylä-Savon kuntien valtuustoissa (Lapinlahden kunnanvaltuusto 15.06.2021 § 25, Iisalmen kaupunginvaltuusto 27.9.2021 § 105, Sonkajärven kunnanvaltuusto 1.11.2021

§ 67, Keiteleen kunnanvaltuusto 1.11.2021 § 67, Pielaveden kunnanvaltuusto 8.11.2021 § 106, Kiuruveden kaupunginvaltuusto 20.6.2022 § 20, Vieremän kunnanvaltuusto 13.12.2021 § 82) Ylä-Savon seudullisessa ilmasto-ohjelmassa tavoitellaan hiilineutraaliutta vuoteen 2035, se saavutetaan vähentämällä päästöjä 80 % vuodesta 2007 vuoteen 2035 ja loput 20 % päästöistä sidotaan hiilinieluihin ja -varastoihin.

 

Seudullisessa ilmasto-ohjelmassa painotetaan viittä aluetta: 1. Elinvoimainen maa- ja metsätalous, 2. Vähähiilinen liikkuminen ja kestävä yhdyskuntarakenne, 3. Kestävä energiantuotanto ja -käyttö, 4. Kiertotalouden ja materiaalitehokkuuden edistäminen sekä 5. Aktiivinen kuntalainen.

 

Jokaiselle viidelle painopistealueelle on asetettu seudulliset tavoitteet, joihin kaikki Ylä-Savon kunnat ovat sitoutuneet. Seudullisten tavoitteiden saavuttamiseksi on osa alueen kunnista (Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti ja Vieremä) laatineet kuntakohtaiset ilmastosuunnitelmat.

 

Ylä-Savon seudullisessa ilmasto-ohjelmassa olevat tavoitteet viedään osaksi Ylä-Savon kuntien eri toimialojen toimenpideohjelmia sekä talousarviota. Tavoitteille luodaan strategiset päämäärät ja mittarit, joiden kautta toteutumista seurataan normaalina osana eri toimialojen tavoiteseurantaa sovituin väliajoin, esimerkiksi vuosittain.

 

Tavoitteena on, että ilmasto-ohjelman painopisteisiin ja tavoitteisiin sitoudutaan koko seudulla muutoinkin kuin kuntaorganisaatioiden tasolla. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii laaja-alaista viestintää ja kuntien toimimista mahdollistajina niin asukkaille kuin yrityksille ja yhteisöille. Seudullista ilmasto- ohjelmaa on mahdollista päivittää tarpeen mukaan myös esimerkiksi muuttuneiden lakien ja säädösten voimaantulon myötä.

 

Ylä-Savon seudullisen ilmasto-ohjelman seurantaa ja toteutumista varten nimetään seurantaryhmä, joka käy läpi ja päivittää ilmasto-ohjelman painopisteet ja tavoitteet säännöllisesti, esimerkiksi vuosittain. Seurantaryhmään tulisi kuulua kunnan virka- ja/tai luottamushenkilöiden lisäksi eri alojen, kuten maa- ja metsätalousalan sekä jätehuollon ja ympäristönsuojelun asiantuntijoita ja mahdollisuuksien mukaan myös yritys- ja yhdistystoiminnan edustajia. Iisalmen kaupunki toimii seurantaryhmän koollekutsujana.

 

Iisalmen kaupunki on 21.8.2022 pyytänyt Lapinlahden kuntaa nimeämään edustajansa Ylä-Savon seudullisen ilmasto-ohjelman seurantaryhmään.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus nimittää Ylä-Savon seudullisen ilmasto-ohjelman seurantaryhmään ympäristöasiantuntija Nita Tuomen.

 

Päätös Kunnanhallitus nimitti Ylä-Savon seudullisen ilmasto-ohjelman seurantaryhmään ympäristöasiantuntija Nita Tuomen