Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 09.10.2023/Pykälä 205 

Lausunto Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2024-2027

 

Kunnanhallitus 09.10.2023 § 205  

364/09.05.01.00/2023  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Henri Ruotsalainen, henri.ruotsalainen@lapinlahti.fi, 040 488 3011

 

Pohjois-Savon pelastuslaitos pyytää Itä-Suomen aluehallintovirastolta, hyvinvointialueen kunnilta sekä osallistumis- ja vaikuttamistoimielimiltä lausuntoa Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätökseen 2024 - 2027 3.10.2023 mennessä.

 

Lausuntokierroksen jälkeen palvelutasopäätösesitys tulee kokonaisturvallisuuslautakuntaan käsiteltäväksi 5.10.2023, josta edelleen hyvinvointialueen aluehallitukseen. Lopullisen palvelutasopäätöksen tulee olla hyvinvointialueen aluevaltuuston hyväksymä 1.12.2023 mennessä. Pelastuslaitosta on tiedotettu, että Lapinlahden kunnan kokousaikataulujen vuoksi määräaikaan mennessä Pohjois-Savon pelastuslaitokselle pystytään toimittamaan lausunnoksi vasta päätösesitys, jonka kunnan toimielin käsittelee 9.10.2023.

 

Lausuntonaan Lapinlahti toteaa seuraavaa: Laadittu Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätös on valmisteltu huolellisesti ja on hyvin kattava.

Asiakirja on perusteellinen eikä Lapinlahden kunnalla ole sen sisältöön huomautettavaa.

 

Huomioina esitetään, että pelastustoimen siirryttyä hyvinvointialueen vastuulle kuntien rooli toiminnan rahoittajana on jäänyt pois, mutta se ei saa vaikuttaa kuntien

ja pelastustoimen yhteistyön. Yhteistyön tulee jatkua vähintään yhtä hyvänä kuin ennen HVA-uudistusta.

 

Korostamme pelastustoimen ja kunnan hyvän yhteistyön jatkuvuutta mm. valmiustehtävien osalta. Kun sosiaali- ja terveyspalvelut ovat nyt siirtyneet pois kunnan toiminnasta, on olemassa vaara, että em. toimijoiden ja paikallisen kolmannen sektorin toimijoiden side heikkenee. Tärkeä kolmannen sektorin antama panos kokonaisturvallisuuden tuottamisessa tulee varmistaa jatkossakin.

 

Tiedostamme, että hyvinvointialueen talouden tiukkuuden vuoksi on jossain määrin huolta toiminnan riittävästä resurssoinnista tulevaisuudessa. Myös kilpailu osaajista on huomioitava. Kokonaisturvallisuus ei saa olla se tekijä, josta tingitään niukkuudenkaan oloissa vaan sen on oltava muuttuneessa geopoliittisessa tilanteessa Pohjois-Savon valttikortti. Näin ollen pelastustoimen toiminnan kehittämisen, tehokkuuden ja laadun vaatimus entisestään korostuu, jotta ala ja Pohjois-Savon hyvinvointialue olisivat vetovoimaisia alalle valmistuville.

 

Lapinlahdella odotetaan HVA:n päätöstä Lapinlahdella sijaitsevien paloasematilojen laajennuksen toteutuksesta. Päätöksen saaminen on ensi vuoden Lapinlahden kunnan toiminnan ja budjetoinnin suunnittelun kannalta välttämätöntä. Kunnan näkökulmasta paloaseman valmiuden nykyinen taso (ympärivuorokautinen, välitön lähtövalmius) vastaa laitoksen tekemiä riskiarviointeja ja on Lapinlahden osalta perusteltu. Tämän ympärivuorokautisen toiminnan varmistaminen on erittäin tärkeää.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

antaa edellä olevan Lapinlahden kunnan lausuntona Pohjois-Savon pelastuslaitokselle.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti
antaa edellä olevan Lapinlahden kunnan lausuntona Pohjois-Savon pelastuslaitokselle.