Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 09.10.2023/Pykälä 204 

Kuopion työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen ja palveluiden järjestämissuunnitelman hyväksyminen

 

Kunnanhallitus 09.10.2023 § 204  

117/00.01.02.00/2023  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Henri Ruotsalainen, henri.ruotsalainen@lapinlahti.fi, 040 488 3011

 

Työvoimapalvelut siirtyvät kunnille ja niiden muodostamille työllisyysalueille 1.1.2025. Kuntien järjestämisvastuulle kuuluvista julkisista työvoimapalveluista ja niihin liittyvistä tehtävistä säädetään työvoimapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa (380/2023, jäljempänä järjestämislaki). Kuntien on toimitettava viimeistään 31.10.2023 työ- ja elinkeinoministeriölle sopimukset, joilla perustetaan työllisyysalue ja joiden mukaan järjestetään työvoimapalvelut kuntien yhteistoimintana sekä suunnitelma työvoimapalvelujen järjestämiseksi (jäljempänä järjestämissuunnitelma).

 

Työvoimapalvelujen järjestämisvastuu on järjestämislain mukaan kunnalla tai työllisyysalueella. Järjestämislaissa on säädetty, että kunnat, joiden työvoimapohja on vähintään 20 000, voivat järjestää työvoimapalvelut itsenäisesti. Muiden kuntien tulee liittyä työssäkäyntialueensa huomioiden tarkoituksenmukaiseen työllisyysalueeseen. Pohjois-Savossa jäljempänä luetellut kymmenen kuntaa ilmaisivat halukkuutensa lähteä valmistelemaan yhteistä työllisyysaluetta ensisijaisesti Kuopion kaupungin kanssa. Kuopion kaupunginhallitus teki päätöksen 19.6.2023 § 212 Kuopion työllisyysalueen valmistelusta ja ohjausryhmän asettamisesta. Työllisyysalueen valmisteluun ovat päätöksen mukaisesti Kuopion lisäksi osallistuneet Lapinlahti, Kaavi, Keitele, Rautalampi, Rautavaara ja Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi ja Vesanto.

 

Työllisyysalueen muodostavien kuntien tulee sopia työvoimapalveluiden ja niihin liittyvien tehtävien järjestämisestä kuntalain 8 §:n tarkoittamana lakisääteisenä yhteistoimintana. Vaihtoehtoina työllisyysalueiden järjestämiselle ovat yhteinen toimielin eli vastuukuntamalli tai kuntayhtymä. Kuopion työllisyysalueella kuntien yhteistoiminnan muodoksi on valmisteluvaiheessa valittu vastuukuntamalli, jossa vastuukuntana toimii Kuopion kaupunki.

 

Järjestämisvastuussa oleva kunta vastaa kuntalain 8 §:n 2 momentin mukaisesti palvelujen ja muiden toimenpiteiden yhdenvertaisesta saatavuudesta, tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä, tuottamistavasta, tuottamisen valvonnasta sekä viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä. Järjestämislain 12 §:ssä järjestämisvastuun sisältöä on vielä tarkennettu niin, että palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa on otettava huomioon yhteistoiminnassa mukana olevien kuntien toiminta, työllisyysalueen väestörakenne, asiakkaiden palvelun tarve sekä muut palveluiden antamista koskevat olosuhteet.

 

Kuntien on tehtävä sopimus (jatkossa yhteistoimintasopimus) yhteisestä toimielimestä (kuntalaki 52 §). Laissa säädetään, että sopimuksessa tulee vähintään määrätä yhteisen toimielimen tehtävistä sekä tarvittaessa 8 §:ssä tarkoitetun järjestämisvastuun siirtymisestä, yhteisen toimielimen kokoonpanosta ja muiden kuntien oikeudesta valita toimielimen jäseniä, kustannusten perusteista ja jakautumisesta, sopimuksen voimassaolosta ja irtisanomisesta. Edellä mainitut sopimusmääräykset koskevat yhteistoiminnan perusteita, mutta käytännön toiminnan vuoksi yhteistoimintasopimuksessa on perusteltua sopia muistakin yhteistoiminnan järjestämiseen liittyvistä seikoista.

 

Valtioneuvosto päättää järjestämislain mukaan työllisyysalueiden hyväksymisestä.  Työllisyysalueiden ja kuntien edellytyksiä suoriutua järjestämisvastuuseen ja palveluiden tarjoamiseen liittyvistä velvoitteistaan arvioidaan työ- ja elinkeinoministeriössä palveluiden järjestämissuunnitelman perusteella. Tällä on erityisesti merkitystä, jos joudutaan arvioimaan järjestämislain 12 §:ssä tarkoitetun valtioneuvoston päätöksenteko-oikeuden käyttämistä tai kunnan poikkeusluvan edellytyksiä.

 

Liitteenä Kuopion työllisyysalueen yhteistoimintasopimus (liite 1) ja palveluiden järjestämissuunnitelma (liite 2). Liitteet on valmisteltu Kuopion tekemän pohjaesityksen pohjalta yhteistyössä alueen valmisteluun osallistuneiden kuntien kanssa. Yhteistoimintasopimusta ja palveluiden järjestämissuunnitelmaa on käsitelty työllisyysalueen valmistelun ohjausryhmässä 30.6.2023 ja 16.8.2023.

 

Yhteistoimintasopimukseen lisätään kohtaan 4 Toimielimen kokoonpano ja jäsenten valitseminen seuraava teksti: "Toimielimen kokoonpanon tulee vastata edellisten kuntavaalien yhteenlaskettua tulosta jäsenkunnissa."

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää

hyväksyä Kuopion työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen ja palveluiden järjestämissuunnitelman.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti esittää, että valtuusto päättää

hyväksyä Kuopion työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen ja palveluiden järjestämissuunnitelman.