Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 09.10.2023/Pykälä 203


2 Toteumaraportti_31082023

 

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen seuranta 1.1. - 31.8.2023

 

Kunnanhallitus 09.10.2023 § 203  

188/02.02.02/2023  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Lapinlahden kunnan hallintosäännön 79 §:n mukaan osastojohtajien on laadittava neljän ja kahdeksan kuukauden määrärahojen ja tavoitteiden toteutumisvertailut ja saatettava ne välittömästi tiedoksi seuraavaan omaan lautakunnan kokoukseen, sekä suoraan kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukseen.

 

Tasaisen kertymän mukaan määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuma tulisi olla 66,67 % raportointiajankohtana. Käyttötalouden ulkoisten toimintatuottojen toteutumaprosentti on 68,0 % ja toimintakulujen 69 %. 

 

Hyvinvointialueuudistus 1.1.2023 vaikutti merkittävästi Lapinlahden kunnan talouteen ja toimintaa, kun talousarviosta poistuivat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen menot. Näin ollen esim. menokehityksen vertaaminen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan ei anna realistista kuvaa, koska toimintatuotot ovat noin 40 % pienemmät ja toimintakulut noin 63 % pienemmät kuin vuonna 2022. Muutoksia tuli läpi koko organisaatioon esim. hallintokeskukselle lisättiin työterveyshuollon ja ympäristöterveyden menot, ravitsemuspalveluiden ulkoistaminen lisäsi menoja sivistysosastolle ja teknisen osaston tulot kasvoivat hyvinvointialueelta saatavien vuokratulojen vuoksi.

 

Menot ovat toteutuneet elokuun lopun tilanteen mukaisesti seuraavasti tasaiseen kertymään: ylitystä henkilöstömenoissa (6,35 %) sekä palveluiden ostoissa (6,4 %); Alitusta aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa (2,44, %) ja avustuksissa (2,53 %); muut toimintakulut ovat talousarvion mukaiset. Kun tarkastellaan osastojen toteutumia huhtikuun lopun mukaisesti, ovat toteutumat seuraavat: hallinto-osasto 72 %, sivistysosasto 69 % ja tekninen osasto 68 %. 

 

Verotulojen toteutuma on 76,21 % ja valtionosuuksien 68,76 %. Verotuloissa kunnallisverojen kertymä on 81,4 %, yhteisöverojen 78,8 % ja kiinteistöverojen 44,5 %. Tammikuussa tilitettiin joulukuun ennakot, joista ei tehty veroprosentin leikkausta, joka selittää hyvää verokertymää. Vuoden 2022 verotus valmistuu joustavasti heinä-syyskuussa, ja se vaikuttaa heikentävästi heinä-syyskuun verotilityksiin, koska veronpalautaukset vähennetään tilityksistä. Verotuloja arvioidaan saatavan noin 0,4 milj. € enemmän ja valtionosuuksia 0,2 milj. € enemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Rahoituskuluissa on kasvua enemmän kuin talousarviossa ennakoitiin ja niiden oletetaan ylittyvän noin 0,45 milj. eurolla. Osinkotuottoja ennakoidaan saatavan noin 0,4 milj. € enemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Lyhytaikaista lainaa on nostettu 1,5 milj. euroa ja pitkäaikaista lainaa 1,5 milj. euroa.

 

Talousarvion toteutumaraportti 31.8.2023 tilanteen mukaisesti on koottu osastonjohtajien antamien tietojen perusteella.

 

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumasta

 

Toimintatuottojen arvioidaan toeutuvan talousarvion mukaisesti. Verotuloja ja valtionosuuksia arvioidaan kertyvän yhteensä noin 0,6 milj. euroa enemmän kuin, mitä talousarviossa ennakoitiin. Toimintamenot ovat tällä hetkellä 2,43 % suuremmat kuin ajankohdan tasaisen kertymän mukaan tulisi olla. Palkankorotusten osuus on noin 0,53 % suurempi kuin talousarviossa ennakoitiin (kertakorvaus 6/2023). Kunnanhallitus on edellyttänyt, että osastot ryhtyvät määrätietoisiin toimiin menojen sopeuttamiseksi talousarvion tasolle. Tilinpäätöksen tuloksen arvioidaan muodostuvan ylijäämäiseksi noin 1,1 milj. euroa.

 

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteumavertailun 31.8.2023 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös Kunnanhallitus merkitsi talousarvion toteumavertailun 31.8.2023 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Kunnanhallitus edellyttää osastoilta vuoden 2023 talousarviossa pysymistä.