Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 09.10.2023/Pykälä 202


 

Investointiraami 2024

 

Kunnanhallitus 09.10.2023 § 202  

309/02.02.00/2023  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Henri Ruotsalainen, henri.ruotsalainen@lapinlahti.fi, 040 488 3011,  tekninen johtaja Rami Linna, rami.linna@lapinlahti.fi, 040 488 3072

 

 Lapinlahden kunta on vuoden 2022 tilinpäätöstietojen mukaan ainoa kunta ja kuntakonserni Pohjois-Savossa, jonka taseessa on kertynyttä alijäämää. Kokonaisuudessaan kunnan vuoden 2022 tilinpäätös muodostui 2,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi ja vuoden 2022 lopussa kunnan taseessa on 0,6 miljoonaa euroa kumulatiivista alijäämää. Lapinlahden lisäksi vain kahdella kunnalla tulos on ollut tappiollinen sekä vuonna 2021 että 2022. Lapinlahti on myös Pohjois-Savon viidenneksi velkaisin kunta, eikä lainamäärän kasvu ole hyvinvointialueuudistuksen myötä pienentyneelle kunnan taloudelle suotavaa.

 

 Vuoden 2024 talousarvion laatimisesta näyttää tulevan erityisen haasteellista. Kunnan palvelut ja toiminta tuotetaan vuonna 2024 suunnilleen vastaavasti kuin tänä vuonna, jolloin palkkakustannusten nousu, palveluissa ja materiaaleissa koettu inflaatio sekä kunnan vero- ja valtionosuustulojen muutos johtaa lähes 1,8 miljoonaa euroa alijäämäiseen talousarvioon, jonka kunnanhallitus joutui hyväksymään talousarvioraamiksi (khall 18.9.2023 § 193). Alijäämäkehityksen pysäyttämiseksi kunnanhallitus päätti aloittaa Lapinlahden kunnassa talouden tasapainottamissuunnitelman laatimisen (khall 18.9.2023 § 192).

 

 Talouden tasapainottamissuunnitelma pitää sisällään mm. kaikkien osastojen palveluverkko- ja organisaatioselvityksen, kiinteistöstrategian päivityksen, kunnan tytäryhtiörakenteen selvittämisen, tulopohjan laajentamisen ja verotulojen tarkistukset. Mahdolliset rakenteelliset muutokset ovat arvovalintoja, jotka on tehtävä huolellisesti harkiten, eikä niiden kiirehtiminen kokonaisuudessaan vuoden 2024 talousarvioon ole mielekästä. On tarkoituksenmukaista, että suunnitelma valmistuu syksyllä 2024 ennen vuoden 2025 talousarvion valmistelua.

 

 Valmistuva tasapainottamissuunnitelma sisältää mm. palveluverkkoselvityksen, jolla voi olla vaikutusta kunnan tulevina vuosina tehtäviin investointeihin. Siksi vuonna 2024 ennen tasapainotussuunnitelman valmistumista ei tehdä sellaisia investointeja, jotka voisivat osoittautua tarpeettomiksi palveluverkkoselvityksessä.

 

 Lapinlahden kunta on investoinut viime vuosina voimakkaasti (2019: 4,6 M€, 2020: 7,3 M€, 2021: 5,1 M€, 2022: 4,3 M€, ja TA2023 2,9 M€) mm. Matin- ja Liisan koulukeskukseen. Pitkällä aikajänteellä em. investointitaso on kunnan talouden näkökulmasta selvästi liian korkea. Vuosittaisten poistojen taso on noin 3,3 M€ ja pitkässä juoksussa investointien ja poistojen tulisi olla suunnilleen samalla tasolla.

 

 Lapinlahden kuntastrategian yhtenä kärkitavoitteena on tasapainoinen talous, joka tarkoittaa mm. sitä, että lainakanta käännetään laskuun. Laskeva lainakanta vaikuttaa positiivisesti mm. kunnan rahoituskulujen kehitykseen.

 

Sitovuustaso

TA 2024 M€

Kiinteistöt

962 000 €

Kadut, puistot, liikunta ja muut yleiset alueet

1 552 500 €

Muut investoinnit ja pitkävaikutteiset menot 

100 000 €

Maanhankinta

75 000 €

Investointiraami (netto) yhteensä

2 689 500 €

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

antaa oheisen raamin tekniselle lautakunnalle vuoden 2024 investointien valmistelun pohjaksi ja

evästää pidättäytymään sellaisten investointien tekemisestä, jotka saattavat osoittautua tarpeettomiksi ensi vuonna tehtävässä palveluverkkoselvityksessä ja taloudentasapainotussuunnitelmassa.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti

antaa oheisen raamin tekniselle lautakunnalle vuoden 2024 investointien valmistelun pohjaksi ja

evästi pidättäytymään sellaisten investointien tekemisestä, jotka saattavat osoittautua tarpeettomiksi ensi vuonna tehtävässä palveluverkkoselvityksessä ja taloudentasapainotussuunnitelmassa