Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 22.01.2024/Pykälä 11


 

Kouluterveyskyselyn 2023 tulokset

 

Sivistyslautakunta 14.12.2023 § 82 

 

 

 

Valmistelija Sivistysjohtaja Sinikka Kervinen, p. 040 488 3221, sinikka.kervinen@lapinlahti.fi

 

Lapinlahden kunta on osallistunut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kouluterveyskyselyyn, joka toteutetaan joka toinen vuosi. Kyselyyn vastaavat peruskoulujen 4.,5.,8. ja 9. luokan oppilaat ja lukiossa 1. ja 2. vuoden opiskelijat.  Kouluterveyskysely tuottaa monipuolista ja luotettavaa seurantatietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palveluista.

 

Kaikki kouluterveyskyselyn tulokset löytyvät THL:n verkkosivuilta: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely/kouluterveyskyselyn-tulokset

 

Kunnanhallituksen Hyvinvointi- ja osallisuusjaosto on kokouksessaan 13.11.2023 §18 käsitellyt kouluterveyskyselyn tuloksia. Jaosto pyytää, että sivistyslautakunta edellyttää kouluilta toimenpidesuunnitelmat kyselyssä esille nousseisiin huolestuttaviin kohtiin ja ne esitetään kunnanhallitukselle kevään 2024 aikana. 

 

Oheismateriaalina on koonti lapinlahtelaisten lasten ja nuorten tuloksista verrattuna Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja koko maan tuloksiin.

 

Huomioita kouluterveyskyselystä

 

Myönteistä kehitystä vuoden 2021 kyselyyn verrattuna on tapahtunut päivittäisten tekemisten merkityksellisyyden kokemisessa (2023: 63,3%, 2021: 50,0%), kiusaaminen vähentynyt tai loppunut, kun koulukiusaamisesta on kerrottu koulun aikuiselle (2023: 63,3%, 2021: 50,0%), kokee harrastuspaikkojen olevan liian kaukana (2023: 29,5%, 2021: 41,3%), hampaiden harjaus harvemmin kuin kahdesti päivässä (2023: 32,7%, 2021: 52,5%) ja perheen koettu taloudellinen tilanne on kohtalainen tai sitä huonompi (2023: 38,8%, 2021: 51,3%).

 

Valtakunnallisessa vertailussa lapinlahtelaiset nuoret harrastavat taidetta tai kulttuuria ohjatusti vapaa-ajalla vähintään yhtenä päivänä viikossa selkeästi enemmän (75,5 %) kuin koko maassa (57,1%). Tulosten mukaan koululounas koetaan maultaan hyväksi (77,6 %, koko maa: 54,08%) ja laadultaan hyväksi (77,6%, koko maa: 57,4%).

 

Huolestuttavaa kehitystä on tapahtunut alaikäisten savukehankinnoissa välittämisen kautta (2023: 93,8 %, 2021: 64,5 %), terveydenhoitajalle helppo pääsy (lukio) (2023: 58,3%, 2021: 87%) ja luokassa usein rauhallista (4. ja 5. lk) (2023: 17,3%, 2021: 43,3%) tulokset ovat laskeneet sekä koululounaan syömättä jättäminen on lisääntynyt (8. ja 9. lk) (2023: 17,8%, 2021: 42,4%).

 

 

 

Esittelijä Sivistysjohtaja

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee kouluterveyskyselyn tulokset tietoonsa saaduksi ja saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle. Lisäksi sivistyslautakunta edellyttää kouluilta toimenpidesuunnitelmat kyselyssä esille nousseisiin huolestuttaviin kohtiin. Toimenpidesuunnitelmat tuodaan tiedoksi sivistyslautakunnalle ja esitetään kunnanhallitukselle kevään 2024 aikana.

 

Päätös Sivistyslautakunta merkitsi kouluterveyskyselyn tulokset tietoonsa saaduksi ja päätti saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle. Lisäksi sivistyslautakunta päätti edellyttää kouluilta toimenpidesuunnitelmat kyselyssä esille nousseisiin huolestuttaviin kohtiin. Toimenpidesuunnitelmat tuodaan tiedoksi sivistyslautakunnalle ja esitetään edelleen kunnanhallitukselle kevään 2024 aikana

 

 

Kunnanhallitus 22.01.2024 § 11  

632/06.01.00/2022  

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

merkitä kouluterveyskyselyn tulokset tiedoksi ja toimenpidesuunnitelmat tuodaan tiedoksi kunnanhallitukselle kevään 2024 aikana.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti

merkitä kouluterveyskyselyn tulokset tiedoksi ja toimenpidesuunnitelmat tuodaan tiedoksi kunnanhallitukselle kevään 2024 aikana.