Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 22.01.2024/Pykälä 12


 

Suonenjoen kaupungin liittyminen Ylä-Savon Rutakko kirjastoverkkoon

 

Sivistyslautakunta 14.12.2023 § 86 

 

 

 

Valmistelija Kirjastotoimenjohtaja Tiina Mäkelä, 040 4883 271, tiina.makela@lapinlahti.fi

 

Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Keiteleen, Lapinlahden, Pielaveden, Rautalammin, Rautavaaran, Sonkajärven, Tervon, Vesannon ja Vieremän kuntien kirjastot muodostavat Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakon.

 

Suonenjoen kaupunginhallitus on 21.08.2023 § 174 käsitellyt Suonenjoen kirjaston liittymistä Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakkoon. Kaupunginhallitus päätti esittää Rutakko-kirjastoverkostolle liittymispyynnön, valtuuttaa hyvinvoinnin ja vapaa-ajan palvelut valmistelemaan liittymisen ja sopimuksen allekirjoittamisen hallintosäännön mukaisesti.

 

Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakon kirjastojen edustajien kokouksissa 7.9.2023 ja 11.10.2023 on keskusteltu Suonenjoen liittymisestä Rutakko-verkkoon. Kirjastojen edustajat ovat suhtautuneet asiaan myönteisesti. Kaikkien kirjastoverkon kuntien tulee hyväksyä liittymispyyntö. Kirjastoverkkoon liittyminen edellyttää myös Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakon käyttösääntöjen ja yhteistyösopimuksen hyväksymistä.

 

Kirjastoverkkoon liittyjä vastaa itse liittymiskustannuksista. Rutakko edellyttää, että liittyjä tekee kustannuksellaan tarvittavat toimenpiteet aineistotietokantaansa, jotta Rutakon tietokantaan yhdistettävät tiedot ovat vaadittavalla tasolla. Rutakko ja Suonenjoki tarkastavat yhdessä esikonversion tason ja päättävät tietokantojen yhdistämisestä. Suonenjoen liittymisen teknisestä toteutuksesta on keskusteltu järjestelmätoimittajan kanssa, ja alustava aikataulu liittymiselle on syksyllä 2024. Rutakko päivittää keväällä 2024 kirjastojärjestelmän, ja järjestelmätoimittajan kanssa on katsottu, että Suonenjoen liittyminen on paras tehdä tämän muutoksen jälkeen. Suonenjoki osallistuu päivitysprojektiin teknisten valmiuksien varmistamiseksi liittymisvaiheessa. Suonenjoen liittyminen ei järjestelmätoimittajan mukaan aiheuta käyttökatkoa Rutakon kirjastojärjestelmään.

 

Suonenjoen liittymisen jälkeen kuntien osuudet asukaslukujen mukaan jaettuna ovat:

 

 

asukasluvut 2022

Osuudet ilman Suonenjokea 2022

Osuudet Suonenjoen liittymisen jälkeen

Iisalmi

20801

35,53 %

31,85 %

Keitele

2029

3,47 %

3,11 %

Kiuruvesi

7597

12,98 %

11,63 %

Lapinlahti

9099

15,54 %

13,93 %

Pielavesi

4140

7,07 %

6,34 %

Rautalampi

2964

5,06 %

4,54 %

Rautavaara

1477

2,52 %

2,26 %

Sonkajärvi

3672

6,27 %

5,62 %

Tervo

1441

2,46 %

2,21 %

Vesanto

1894

3,24 %

2,90 %

Vieremä

3427

5,85 %

5,25 %

Suonenjoki

6763

 

10,36 %

 

65304

100,00 %

100,00 %

Rutakossa jaetaan tiettyjä sähköisiin palveluihin ja järjestelmiin liittyviä kustannuksia asukaslukujen mukaisessa suhteessa, mutta Suonenjoen liittymisen ei arvioida aiheuttavan kustannustennousua Lapinlahdelle. Suurimpana kulueränä on kirjastojärjestelmän kulut, jotka on neuvoteltu järjestelmätoimittajan kanssa siten, että Suonenjoen kustannukset eivät vaikuta muun Rutakon kuluihin. Suonenjoki on Rautalammin keskeinen yhteistyökumppani, ja erityisesti heille liittymisestä on selkeää toiminnallista hyötyä. Suonenjoen liittyminen laajentaa käytettävissä olevan aineiston määrää ja käyttöastetta koko kirjastoverkon alueella ja lisää yhteistyömahdollisuuksia. Liittymisellä on positiivisia vaikutuksia seudullisten palveluiden toiminnan kehittämiseen ja näkyvyyden lisääntymiseen.

 

Laadukkaat kirjastopalvelut vaikuttavat positiivisesti ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin ja kirjastopalveluilla on kulttuurista ja sivistyksellistä vaikutusta. Kirjastolla on merkittävä rooli elinikäisen oppimisen mahdollistamisessa ja tukemisessa. Päätöksellä on pitkävaikutteinen hyöty verkostoitumiseen, seudullisten palveluiden toiminnan kehittämiseen ja näkyvyyden lisääntymiseen.

 

Oheismateriaalina Suonenjoen kaupunginhallituksen pöytäkirjaote liittymispyynnön hyväksymisestä sekä voimassaolevat käyttösäännöt ja yhteistoimintasopimus.

 

Esittelijä Sivistysjohtaja

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Suonenjoen kaupunki otetaan mukaan Ylä-Savon Rutakko-kirjastoverkon yhteistoimintasopimukseen

 

Päätös Sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että Suonenjoen kaupunki otetaan mukaan Ylä-Savon Rutakko-kirjastoverkon yhteistoimintasopimukseen

 

 

Kunnanhallitus 22.01.2024 § 12  

119/12.03.02.00/2020  

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

hyväksyä Suonenjoen kaupungin mukaan Ylä-Savon Rutakko-kirjastoverkon yhteistoimintasopimukseen.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti

hyväksyä Suonenjoen kaupungin mukaan Ylä-Savon Rutakko-kirjastoverkon yhteistoimintasopimukseen.