Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.01.2024/Pykälä 23 

Sopimus ympäristöviranomaisen palveluiden ostamisesta Kuopion kaupungilta

 

Kunnanhallitus 29.01.2024 § 23  

30/02.08.00.02/2024  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Henri Ruotsalainen, 040 488 3011, henri.ruotsalainen@lapinlahti.fi

tekninen johtajaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

 

Lapinlahden kunnan ympäristöasiantuntija jää lakisääteiselle virkavapaalle maaliskuussa. On tarve järjestää lainsäädännössä (mm. ympäristönsuojelulaki, maa-aineslaki, jätelaki, vesilaki, maastoliikennelaki, vesihuoltolaki) kunnan ympäristöviranomaiselle osoitettujen tehtävien hoitaminen virkavapaan ajan. Määräaikainen järjestely on helpoin toteuttaa ostopalveluna Kuopion kaupungilta. Sopimus tehdään määräaikaisena Lapinlahden kunnan viranhaltijan virkavapaan ajaksi 1.3.2024-15.12.2024.

 

Sopimuksen sisältö ja tehtävän määrittely:

- Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien hoitaminen siltä osin kuin toimivalta on Lapinlahden kunnassa siirretty viranhaltijalle.

-Sopimuksen ajanjaksolle kohdistuvat ympäristönsuojelulain mukaisen valvontaohjelman suunnitellut valvontatehtävät

-Kuopion viranhaltijan Lapinlahden kunnan palveluksessa tekemään päätökseen haetaan muutosta siten kuin päätöksentekijänä olisi Lapinlahden kunnan viranhaltija.

 

Palvelun kustannus on 5200 €/kk. Kustannukset laskutetaan neljännesvuosittain.

 

Toiminnasta saatavat lupa- ja valvontamaksut kohdistuvat siihen kuntaan, jossa ne ovat syntyneet (Lapinlahti).

 

Matka- ja koulutuskustannuksista vastaa Kuopion kaupunki. Omalta osaltaan puhelin- ja laitekustannuksista vastaa Kuopion kaupunki, Lapinlahden kunnan tulee järjestää työn tekemiseen tarvittavat riittävät laitteet (mahdollisesti tietokone ja puhelin). Työnantajan velvollisuuksista viranhaltijaan nähden huolehtii Kuopion kaupunki.

 

Kuopion ympäristönsuojelu ja Lapinlahden kunta käyvät sopimuksen mukaisen valvonnan toteutumisesta seurantakeskusteluja yhteisesti sovitulla tavalla ja aikataululla.

 

Hallintosäännön § 21 mukaan kunnanhallitus päättää toimintojen ulkoistamisesta tai kunnallistamisesta tai muun palvelun ostamisen tai myymisen perusteita koskevan ensikertaisen sopimuksen hyväksymisestä tai olennaisesta muuttamisesta, mikäli toimenpiteellä on vaikutusta henkilöstön asemaan ja määrään.

 

Liitteenä sopimusluonnos.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

hyväksyä sopimusluonnoksen ympäristöviranomaisen palveluluiden ostamisesta, ja

valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään sopimukseen mahdollisia teknisluoteisia korjauksia.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti

hyväksyä sopimusluonnoksen ympäristöviranomaisen palveluluiden ostamisesta, ja

valtuutti kunnanjohtajan tekemään sopimukseen mahdollisia teknisluoteisia korjauksia.