Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.01.2024/Pykälä 22 

Kaavoitusaloite asemakaavan laatimisesta satelliittibiokaasulaitoksen rakentamiseksi

 

Kunnanhallitus 18.12.2023 § 246 

 

 

 

Valmistelija tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

 

Kaavoitusaloite asemakaavan laatimisesta satelliittibiokaasulaitoksen rakentamiseksi.

 

Suomen Lantakaasu Oy on jättänyt Lapinlahden kunnalle kaavoitusaloitteen 4.12.2023.

 

Satelliittibiokaasulaitoksella tuotetaan lähialueen useamman maatilan lannasta paineistettua biokaasua ja se kuljetetaan keskuslaitokselle nesteytettäväksi. Yksi satelliittibiokaasulaitos on tarkoitus rakentaa Saarikoski-nimiselle kiinteistölle Varpaisjärven Porkkalaan. Tähän paikkaan sijoittuvalla laitoksella pystyttäisiin hyödyntämään vuosittain noin 34 500 tonnia lähimaatilojen lantasyötteitä ja biopeltomassoja ja tuottamaan noin 10 GWh paineistettua biokaasua. Itse laitos vie varastoineen ja säiliöineen noin hehtaarin maa-alaa.

 

Suomen Lantakaasu on tarkastellut kiinteistöltä noin 3,4 hehtaarin kokoista maa-aluetta ja esittää asemakaava-aloitetta T/Kem- kaavalle, joka mahdollistaa ylläkuvatun toiminnan. Suomen Lantakaasu haluaa varmistaa kaava-aloitteen kautta, että kaavoitus mahdollistaa yllä kuvatun biokaasulaitostoiminnan ja suunnitelma soveltuu tarkastellulle tontille.

 

Saarikoski-kiinteistö on asian käsittelyn alkaessa ollut yksityisen kolmannen osapuolen omistuksessa ja Suomen Lantakaasu on hankkimassa kuvattua 3,4 hehtaarin määräalan kiinteistöstä omaan omistukseensa. Suomen Lantakaasu esittää kaava-aloitteen kiinteistön omistajan valtakirjalla.

 

Tekninen toimi katsoo, että aloite asemakaavan laatimisesta ei ole tarpeen vaan kaavoitus toteutettaisiin yleiskaavalla. Asemakaavan laatimiseksi tulisi pohjaksi laatia yleiskaava ja prosessi olisi mittavampi. Nykyaikaisissa yleiskaavoissa voidaan määritellä asemakaavan kaltaisia asioita varsin tarkalle tasolle, jos niille nähdään tarpeita. Samalla tekninen toimi esittää kaavalle nimeksi Porkkalan biokaasuosayleiskaavaa.

 

Osayleiskaavan laadinnasta vastaa Suomen Lantakaasu Oy:n toimeksiannosta ulkopuolinen kaavakonsultti, jonka Lapinlahden kunta hyväksyy esityksen pohjalta.

 

Suomen Lantakaasu Oy vastaa kaikista Porkkalan biokaasuosayleiskaavaa koskevista ja sitä varten tehtävien ympäristö- ja mahdollisesti muiden selvitysten kustannuksista, sekä kunnalle aiheutuvista hallintokustannuksista.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

hyväksyä kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen: Suomen Lantakaasu Oy:n kaavoitusaloitteen Porkkalan satelliittibiokaasulaitoksen rakentamiseksi niin, että alueelle laaditaan biokaasuosayleiskaava.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti

hyväksyä Suomen Lantakaasu Oy:n kaavoitusaloitteen Porkkalan satelliittibiokaasulaitoksen rakentamiseksi niin, että alueelle laaditaan biokaasuosayleiskaava.

 

 

Kunnanhallitus 29.01.2024 § 22  

489/10.02.02/2023  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Henri Ruotsalainen, 040 488 3011, henri.ruotsalainen@lapinlahti.fi

 tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

 

Kunnanhallituksen tekemän päätöksen 18.12.2023 § 246 jälkeen on Suomen Lantakaasu Oy:n kanssa käyty keskusteluja asema- ja osayleiskaavojen eroista ja vaikuttavuuksista, sekä tarpeista tiedossa olevan rakennusprojektin suhteen. Suomen Lantakaasu Oy:n toiveena on edetä asemakaavan laadinnalla Lapinlahden Varpaisjärven Porkkalaan rakennettavan biokaasulaitoksen suhteen, vaikka kunnanhallitus hyväksyi alueelle laadittavan biokaasuosayleiskaavan.

 

Asemakaavan laadinta ei vaadi osayleiskaavaa.

 

Päätöksessä olevan asia- tai kirjoitusvirheen korjaamisesta säädetään hallintolain 8 luvussa. Asiavirheen korjaaminen on viranomaisen harkinnassa. Viranomainen käsittelee korjaamisasian omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta.

 

Asiavirheen korjaamisesta todetaan, että viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos:

  • päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen
  • päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen
  • päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe tai
  • asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen.

 

Asiavirheen korjaaminen edellyttää, että asia käsitellään uudelleen ja asiassa annetaan uusi päätös. Uuden päätöksen tiedoksisaannista alkaa kulua uusi muutoksenhakuaika.

 

Kunnanhallitus toteaa, että päätös perustuu selvästi virheeseen tai puutteelliseen selvitykseen. Näin ollen kunnanhallitus kumoaa aiemman päätöksen itseoikaisunaan ja hyväksyy Suomen Lantakaasu Oy kaavoitusaloitteen alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti asemakaavan laatimisesta biokaasulaitokselle.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

hyväksyä Suomen Lantakaasu Oy:n asemakaava-aloitteen.

 

Päätös Kunnanhallitus päättää

 

 hyväksyä Suomen Lantakaasu Oy:n asemakaava-aloitteen.