Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.01.2024/Pykälä 21


 

Talous- ja kehityspäällikön viran perustaminen

 

Kunnanhallitus 29.01.2024 § 21  

22/01.01.00/2024  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Henri Ruotsalainen, 040 488 3011, henri.ruotsalainen@lapinlahti.fi

 

Lapinlahden kunta on kuntastrategiatyössään valinnut visiokseen "Lapinlahti - intohimona elää ja yrittää!" Kunta on myös tunnistanut ja yksilöinyt strategiset kärkitavoitteensa, joista yksi on "Olemme yritysten kanssa samalla puolella". Kunta haluaa sitoutua elinkeinoelämän ja kunnan kehittämiseen strategiansa mukaisesti. Toive elinkeinopalvelujen järjestämisestä on tullut vahvasti myös paikallisilta yrittäjäjärjestöiltä ja lapinlahtelaisilta yrityksiltä.

 

Kunnalla ei kuitenkaan tällä hetkellä ole varsinaisia elinkeinopalveluja. Palvelut joudutaan rakentamaan tyhjästä, ja on tarve perustaa palvelussuhde elinkeinopalveluihin hoitamaan kunnan elinkeino- ja kehittämispalveluja. Elinkeinopalvelut pitävät sisällään myös työllisyyspalvelut. Palvelujen kehittäminen on syytä aloittaa maltillisesti ja työtä olisi mahdollista tehdä osa-aikaisesti. Määrärahat elinkeinopalvelujen kokoaikaisen henkilön palkkaukseen on varattu kunnan vuoden 2024 talousarvion.

 

Samanaikaisesti Lapinlahden kunnanhallitus on esittänyt valtuustolle kustannussäästösyistä taloussihteerin kokoaikaisen viran lakkauttamista ja sen tehtävien siirtämistä toisen viran yhteyteen. Taloussihteerin tehtäväalueeseen ja ratkaisuvaltaan hallintosäännön 30 § mukaan on kuulunut mm. vastata kunnan rahavarojen ja omaisuuden hoidosta, laskentatoimen, kirjanpidon, talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta, talousarvion toteutumisen seurannasta, maksuvalmiuden ja taloutta koskevan tilastoinnin toteuttamisesta hallintojohtajan alaisuudessa. Haasteena on ollut, ettei kunnassa ole olemassa sellaista virkaa, johon em. tehtävät olisivat luontevaa sisällyttää.

 

Edellä mainituilla syillä on perusteltua perustaa talous- ja kehityspäällikön virka, johon sisällytetään lakkautetun taloussihteerin viran tehtäviä liittyen talouden seurantaan, suunniteluun ja raportointiin sekä talousarvion ja tilinpäätöksen valmisteluun.

 

Talous- ja kehityspäällikön virkaan kuuluu hallintosäännön 30 § mukaiset tehtävät, talouden seurantaan, suunnitteluun ja raportointiin sekä talousarvion ja tilinpäätöksen valmisteluun liittyviä tehtäviä, sekä elinkeino- ja kehitystehtäviä, ja työllisyyspalvelujen tehtäviä. Taloushallintotehtävien on ajateltu vievän noin 50 % työajasta ja elinkeinopalvelujen tehtävien viedessä niin ikään noin 50 % työajasta. Hallinto-osasto laatii yksityiskohtaisen tehtävänkuvauksen ja viranhakukuulutuksen.

 

Lapinlahden kunnan hallintosäännön § 50 mukaan valtuusto päättää toistaiseksi voimassa olevan sekä yli yhden vuoden määräaikaisen viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto päättää

perustaa talous- ja kehityspäällikön viran, ja

kunnanhallitus päättää

julistaa viran haettavaksi ehdolla, että valtuusto päättää viran perustaa.

 

Päätös Kunnanhallitus palautti asian uudelleen valmisteluun.