Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.08.2022/Pykälä 136


 

Jäsenten ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan toimikaudelle 1.1.23 - 31.12.2027

 

Kunnanhallitus 08.08.2022 § 136  

220/00.00.01.00/2022  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Verotuksen oikaisulautakunta on Verohallinnon yhteydessä toimiva valtakunnallinen toimielin, jonka tehtävänä on käsitellä oikaisuvaatimuksia. Oikaisulautakunnasta säädetään laissa Verohallinnosta (503/2010).

 

Verotuksen oikaisulautakunta toimii jaostoihin jakautuneena.  Oikaisulautakunnan jaostossa on puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Verohallinto määrää jäsenet, joista yksi on Verohallinnon, yksi kuntien sekä kaksi eri veronmaksajia edustavien järjestöjen ehdottamaa. Ahvenanmaalaisia verovelvollisia käsittelevän oikaisulautakunnan jaoston jäsenten ja heidän varajäsentensä kotikunnan tulee olla Ahvenanmaalla. 

 

 

Suuryritysten oikaisuvaatimuksia käsittelevän oikaisulautakunnan jaoston (jaosto 1) jäsenet ehdottaa Suomen Kuntaliitto.

 

Kun jaoston tehtävänä on käsitellä asioita, joissa veronsaajana on yksinomaan valtio, jaostossa voi kuitenkin olla puheenjohtaja ja kaksi jäsentä, jolloin jäsenistä toinen on Verohallinnon ehdottama ja toinen veronmaksajia edustavien järjestöjen ehdottama.

 

Verotuksen oikaisulautakunnassa on yhteensä 18 jaostoa, jotka toimivat 6 paikkakunnalla (liite 1). Jaostot ovat pääosin erikoistuneet siten, että oikaisulautakunnassa on erikseen henkilöverotukseen ja yritysverotukseen erikoistuneita jaostoja. Lisäksi on arvonlisäverotusta, autoverotusta ja valmisteverotusta käsittelevät jaostot, joissa ei ole kuntien ehdottamia jäseniä.

 

Jaostot toimivat joko täydessä tai suppeassa kokoonpanossa. Jaosto voi toimia puheenjohtajan ja yhden veronmaksajajärjestöjä edustavan jäsenen kokoonpanossa, jos veron määrä voi oikaisuvaatimuksen takia muuttua enintään 6 000 euroa.

 

Oikaisulautakunnan jäsenen tulee olla perehtynyt verotukseen. Oikaisulautakunnan jäseniin sovelletaan hallintolain 28 §:ssä säädettyjä esteellisyysperusteita. Oikaisulautakunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota ja matkakustannusten korvausta. Kokouspalkkiota maksetaan tällä hetkellä kultakin kokouspäivältä 150 euroa. Jaostossa 1 kokouspalkkion suuruus on 200 euroa kokouspäivältä. Oikaisulautakunnan kokoukseen osallistumisesta suoritetaan päivärahaa ja matkustamiskustannusten korvausta noudattaen soveltuvin osin valtion matkustussääntöä ja sen soveltamisesta annettuja määräyksiä ja ohjeita.

 

 Verohallinto pyytää kuntaa tekemään ehdotuksen lähimpänä sijaitsevien verotuksen oikaisulautakunnan jaostojen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen. Oikaisulautakunnan toimikausi alkaa 1.1.2023 ja päättyy 31.12.2027.

 

Koska oikaisulautakunnan jaostojen määrä on vähäinen verrattuna kuntien lukumäärään, verohallinto suosittelee, että kaksi tai useampi kunta tekee yhteisen ehdotuksen. Ehdotuksen mukaan tulee liittää tarvittava selvitys jäsenen ja varajäsenen perehtyneisyydestä verotukseen sekä molempien kirjallinen suostumus tehtävään.               

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää ehdokkaaksi verotuksen oikaisulautakuntaan jäseneksi Antti Valtaa Lapinlahdelta ja hänelle henkilökohtaista varajäsentä.

  

 

Päätös Kunnanhallitus esitti ehdokkaaksi verotuksen oikaisulautakuntaan jäseneksi Antti Valtaa Lapinlahdelta ja hänelle henkilökohtaista varajäseneksi Aaro Kubinia.